در مورد تفسیر عدد تقدیری باید بگویم در علم اعداد پارامتر ها و عوامل مختلفی در تفسیر شخصیتی انسان نقش دارند که هر کدام تعیین کننده هستند.

1-تاریخ تولد   2- روز تولد ( شنبه ، یکشنبه،....) 3-ساعت تولد 4- نام و نام خانوادگی شما 5- نامی که شما را با آن صدا می کنند و .....

تمامی اینها با تاثیرات انرژی که دارند می توانند بر روی تفسیر و رفتار شخصیتی تاثیر گذار باشند.

و اما، در  رابطه با تفسیر نام  باید بگویم :

تفسیر  نام  مربوط به تفسیر شخصیتی و ترسیم نقشه زندگی شما  از روی نام شما  می باشد ولی تفسیر عدد تقدیری از  از روی تاریخ تولد شما بدست آمده  است.

پس مقایسه این دو و نتیجه گیری و اظهار نظر کردن در مورد صحت آن ها  کاملا اشتباه است بلکه نتیجه گیری کامل از ترکیب این دو  و عوامل دیگر می باشد.

تفسیر عدد تقدیری ، تفسیر    پایه  شخصیتی نفر به هنگام تولد و بر اساس تاریخ تولد می باشد و تفسیر کامل نیاز مند اطلاعات جامع و دقیق تر می باشد.

/ 0 نظر / 22 بازدید