دلقک

جهت موافق

.شروعی جدید. ماجرا های جدید. امکانات جدید و گسترده .انتخابی جدید. تصمیمات خوبی که گرفته شده است. ازادی. اوقات خوب. خوشی.تحول. شهوت. بی فکری. عجله

جهت مخالف

.حق انتخاب زیاد و بیش از حد. انتخاب اجباری. تصمیمات بچه گانه .عدم تصمیم گیری. یک تصمیم بد. یک تحول نا مطلوب. یک انتخاب نا بجا.بی تفاوتی. بی علاقگی. ازادی بیش از حد

 

 

جادوگر

جهت موافق

.اصالت. ابتکار. مهارت. اراده قوی. اطمینان بخود. یک مامور

جهت مخالف.اراده ضعیف. عدم تصمیم گیری. تاخیر. نا امنی

 

راهبه

جهت موافق

.دانش. حکمت. بینش. خلوص. پاکدامنی. کم صبری. یک معلمنگرش به باطن. برای جوابی که در جستجو هستید به رویا های خود توجه کنید و به صدای باطن گوش دهید. صبر کنید و منتظر.لحظه مناسب برای انجام عمل باشید

جهت مخالف

.جهالت. نادانی. خود خواهی. زمان برای انجام عمل مناسب نیست.وضعیت ممکن است ان چیزی که شما فکر می کنید نباشد

 

ملکه

جهت موافق

خلاقیت. توسعه. تکامل. اقوام مونث. زمان مناسب برای رشد وتوسعه و خلاقیت. این کارت در باره زیبایی و خلاقیت است و.می تواند اشاره ای به رابطه جنسی و یا بار داری باشد

جهت مخالف

.رکود. بیهودگی. سستی. دو دلی. عدم تمرکز و تصمیم گیری.تشویش. خیانت. فقر و مشکلات مالی

 

امپراتور

جهت موافق

.دست یابی. انجام شدن کاری. ثبات. یک شخص لایق.اعتماد. ثروت. رهبری. اقوام مذکر. قدرت و همت

جهت مخالف

عدم تصمیم گیری. ضعف. تحت تاثیر دیگران بودن.شخصی که برای مقاصد خودش از شما استفاده می کند

 

غیبگو

جهت موافق

.محبت. بخشش. همدردی. بینش. انطباق. دین داری.این کارت می تواند معنی ازدواج هم داشته باشد

جهت مخالف

.تکرار اشتباهات. سخاوت زیاد و بی مورد. اسیب پذیری. سستی.نا توانی. نحیفی. شورش. هرج و مرج. بی دینی .پشت پا زدن به رسوم

 

عشاق

جهت موافق

.عشق. توازن. اعتماد. خوش بینی. شروع یک رابطه عاطفی.انتخاب مهمی که بهتر است در موردش فکر کنید

جهت مخالف

.جدایی. متلاشی شدن یک رابطه. سرخوردگی در عشق.حسادت. بی اعتمادی. بی وفایی

 

 

ارابه

جهت موافق

پیروزی و پاداش بعد از کاری سخت و دشوار. بعضی اوقات این کارت .سمبل شخصی است که تسلیم نمی شود

.استقامت. پشتکار. اشفتگی. پریشانی. بد شانسی. وسیله نقلیه

جهت مخالف

.شکست. عدم موفقیت. کوتاهی. حسادت. حرص و طمع. محدودیت عدم کنترل نفس و تسلط به خود. شخصی که با پناه بردن به الکل یا مواد مخدر از حقایق می گریزد. ممکن است اخطاری در مورد.جاه طلبی بیش از حد و بیهوده باشد

 

قدرت

جهت موافق

قدرت. همت. شجاعت. همت و نیروی لازم را دارید که بر.دشمنان پیروز شوید

جهت مخالف

.ضعف. بیماری. ظلم و ستم. سو استفاده از قدرت

 

کاهن

جهت موافق

.گوشه گیری. دقت. مراقبت. کناره گیری از جمع و تمایل به تنهایی ممکن است اشاره به شخصی باشد که مثل یک معلم چیز های .مهمی را به شما اموزش دهد

جهت مخالف

.سطحی بودن. کار های عجولانه. فعالیت های بیهوده از دست دادن وقت. ممکن است اخطاری باشد برای دست بر ذاشتن .از لجاجت و توجه به نصایح

 

چرخ سرنوشت

جهت موافق

.شانس. سود. پایان یک مشکل. وقایع غیر منتظره. پیشرفت .شروعی جدید

جهت مخالف

.بد شانسی. شکست. کار شکنی. وقایع غیر منتظره. تاخیر.یک ضرر غیر منتظر

 

عدالت

جهت موافق

.هماهنگی. توازن. برابری. صداقت. افتخار. توصیه. پرهیز کاری.قاضی. وکیل. یک شخص با اهمیت

جهت مخالف

.بی عدالتی. تبعیض. سو استفاده. تهمت های ناروا. جانب داری .این کارت بعضی اوقات می تواند به معنی طلاق باش

 

 

قربانی

جهت موافق

.وقفه. تعلیق. تغییر. واژگونی. ملالت. ترک کردن. فدا کاری بن بست. برای تصمیم گیری بهتر است صبر کنید. وا گذار کردن .چیزی برای بدست اوردن چیزی دیگر

جهت مخالف

.فداکاری بیهوده. پیش بینی اشتباه. خود خواهی. عدم تلاش .تغییر وضعیت در جهت منفی

 

مرگ

جهت موافق

.بیماری یا مرگ. از دست دادن. دگرگونی. تغییرات غیر منتظره .تبدیل. شکست. بد شانسی. تغییرات غیر قابل اجتناب

.پایان یافتن چیزی برای همیشه

جهت مخالف

.ادامه پیدا کردن تمام مسائل بدون هیچ تغییری .رخوت. رکود. عدم تحرک

اعتدال

جهت موافق

.میانه روی. اعتدال. هماهنگی. اطمینان. صبر. ترکیب

جهت مخالف

.اختلاف. جدایی. محرومیت. دشمنی. بی قراری. تضاد

 

شیطان

جهت موافق

.یک شخص بد باطن. خشونت. فاجعه. سقوط. تجربیات عجیب

جهت مخالف

یک اخطار جدی در مورد سو استفاده از پول یا قدرت توسط شما.یا یکی از نزدیکان تان. اعمال نا شایست. اعتیاد. طلاق

 

قلعه

جهت موافق

.پشت سر گذاشتن گذشته. پایان یک دوستی. سقوط .یک تغییر ناگهانی. وقایع غیر منتظره. ضرر مالی. قطع شدن

.امکان تغییرات کلی در زندگی

جهت مخالف

.شهوت. به تله افتادن. غافلگیر شدن . زندان و اسارت

 

ستاره

جهت موافق

.امید. ایمان. تعادل. بینش. خوشی. خوش بینی. شفا .افق های جدید

جهت مخالف

.عدم تعادل. بد بینی. ناراحتی. بد شانسی.ارزو های بر باد رفته

 

ماه

جهت موافق

نیرنگ. فریب. حیله گری. اشتباه.رسوایی. خفت. خطر. دو رنگی

جهت مخالف

.اشتباهات کم اهمیت. اقامت در بیمارستان.افسردگی. سو استفاده از یک شخص

 

خورشید

جهت موافق

.موفقیت. بدست اوردن. رضایت. خوشبختی. عشق. لذت.ازدواج موفقیت امیز. اطفال

جهت مخالف

.تنهایی. شکست در یک رابطه یا ازدواج. عدم خوشبختی.اینده مه الود. شکست. انزوا

 

دادرسی

جهت موافق

.باز سازی. سلامتی. تصمیم مهمی که باید گرفته شود .هوشیاری. بهبود بیماری

جهت مخالف

.بیماری. شکست. تصمیم مهمی که به تاخیر افتاده است.امکان ضرر. امکان جدایی ولی نه برای همیشه

 

دنیا

جهت موافق

.موفقیت. تکامل. نتیجه نهایی. شناخت. تشخیص .افتخار. شروع دوره ای جدید

جهت مخالف

.به تاخیر افتادن نتیجه نهایی. عدم بینش.وقفه در کسب موفقیت. نا امیدی


جام

1) جهت موافق

.شروع یک رابطه عاطفی. شروع خوشبختی. شروع عشق.زیبایی. سلامتی. خوشی

جهت مخالف

.خود خواهی. عشق غیر حقیقی. عدم خوشبختی. تردید

 

2)جهت موافق

.اتحاد بین دو نفر. شکل گیری یک رابطه دوستانه یا عشقی.عشق باز گشته. همکاری. شراکت. هماهنگی

جهت مخالف

.گسیخته شدن روابط بین دو نفر. عشق یک جانبه. سو تفاهم .عدم رابطه. حماقت

 

3)جهت موافق

.جشن. شادی. موفقیت. اتحاد. وفور. لذت. خوش شانسی.مهمان نوازی. یک شخص مهربان و دلجو

جهت مخالف

.کشمکش و برخورد بین دوستان یا نزدیکان. افراط

 

4)جهت موافق

.زیاده طلبی. توقع زیاد. وسواس. کسل شدن

جهت مخالف

.امکان ایجاد روابط جدید. اهداف جدی

 

5)جهت موافق

.ضرری که قسمتی از ان قابل جبران است. شکست. ماتم.از دست دادن یک دوست. طلاق. پشیمانی بی فایده. غم

جهت مخالف

.امیدواری. روابط جدید. عشق بازگشته. توقعات زیاد

 

6)جهت موافق

.مسائل و روابطی از ایام قدیم که در وضعیت فعلی تاثیر دارند.امکانات جدید. دوست های جدید. یک هدیه

جهت مخالف

.با یاد گذشته زندگی کردن. نا امیدی. سرد شدن روابط. میراث

 

7)جهت موافق

.نقشه ها و برنامه های اساسی که در فکر دارید.در نظر گرفتن امکانات. عدم تصمیم گیری در انتخاب راه.موفقیت کاذب. وهم و خیال

جهت مخالف

.انتخاب راه. تصمیم راسخ. اراده. کابوس. حرف بدون عمل

 

8)جهت موافق

.در جستجوی انگیزه های مهم تر. سفر های طولانی.نا رضایتی در عشق

جهت مخالف

.گرایش به مادیات. در جستجوی شادی و موفقیت

 

9)جهت موافق

.اینده درخشان. ارزویی که ممکن است براورده شود.سلامتی جسمی. وفور. رضایت کامل از نتایج بدست امده

جهت مخالف

.مشکلات مالی. بیماری. ارزویی که ممکن است براورده نشود.افراط. ستیزه

 

10)جهت موافق

.خوشحالی و رضایت از زندگی خانوادگی. دوستان واقعی.ارامش

جهت مخالف

.مشکلات خانوادگی. دوستان غیر واقعی. اتلاف. خیانت. طلاق.احساس نا امنی. فرزندان نا خلف

 

 

نوباوه)جهت موافق

.یک جوان مهربان. محبت. مهربانی. احتمال تولد. اخبار. رویا بین

جهت مخالف.

بی انگیزه بودن. بینش ضعیف. خود خواهی. مشکلات. اخبار بد

 

دلاور)جهت موافق

.یک جوان برازنده. هوشیاری. شروع یا پایان یک مسئله عاطفی

جهت مخالف

.یک شخص غیر قابل اعتماد. نیرنگ. خیانت. بیهودگی. سکون

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
نتن

ممنون :))))))))))

Azi

merci khob bod faghat chera manie kartaye kabiro gozashtin ,,kart haye saghir ham bezarin

سلام خیلی عالی بود هیچ جا این مطالبو ندیدم بهشون نیاز داشتم فقط چرا سلطان بانو و پاپ بانو نیست؟

fafar

سلام وخسته نباشید ممنون از معنای زیبای تاروت

fafar

ببخشید میشه واسم ایمیل کنید که عمل زیبایی کدوم کارت ها در کنار هم میشن عمل زیبایی