شروع عشق بزرگ .
ازدواج .
تولد سرمایه گذاری .
مشارکت .
در کاری که انجام میدهید هنوز به خوبی جا نیفتاده اید منتظر نتایج خوبی باشید .
قدرت .
ثروت . یک پیام خوب در زمینه مالی .
شروع یک موقعیت خوب مالی که بسیار آینده ساز و پر برکت است .
شاگرد ممتاز و دانش پژوه . دلسردی و بی میلی .
خستگی از محیط و اطراف .
نارضایتی از اطرافیان .
نادیده گرفتن نقاط مثبت زندگی .
داشتن توقع بیش از حد از دیگران . یک بانوی بلوند روشن با چشمان میشی .
همسر و مادری فداکار .
زنی با اراده که قادر است تصوراتش را به مرحله اجرا در آورد .
برایان آقایان به معنی :
رضایت و خوشبختی .
موفقیت در اجرای نقشه ها . رضایت از موقعیت مالی .
موفقیت افراد خانواده در کنار هم .
موفقیت زوج جوان در زندگی .
اتفاقی که همه افراد خانواده از آن خوشحال خواهند شد .

/ 0 نظر / 4 بازدید