# طریقه_پیدا_کردن_طالع
طریقه پیدا کردن طالعباید به عرض برسانم که هر سال 12ماه و هر ماه را طالعی نسبت داده اند که ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 96 بازدید