# نقش_اعداد_در_زندگی_انسان_و_کل_هستی_عدد_ارتعاشی13

عدد ارتعاشی 13 : این گروه اعداد ارتعاشی ، دارای ارتعاشات نامنظم می باشند و سطح ارتعاشی آنها سبک است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
عدد ارتعاشی 13 :این گروه اعداد ارتعاشی ، دارای ارتعاشات نامنظم می باشند و سطح ارتعاشی آنها سبک است .یعنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
منسوبات متولدین اردیبهشت ماه   نشان : گاو سیاره : زهره عنصر : خاک عدد : ( 6- ) سنگ موافق : الماس – مروارید – ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
منسوبات متولدین فروردین ماه   نشان : بره سیاره : مریخ >عنصر : آتش عدد : ( 9 )  سنگ موافق : مرجان – الماس – ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2 بازدید
متولدین 13 آبان، 22 آبان،1 آذر، 10آذر تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر عدد 3 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
برای به دست آوردن عدد تقدیر ، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
شگفتیهای عجیبی در مورد تقارن و تکرار بعضی از اعداد با اتفاقات و فراز و نشیبهای زندگی برخی از افراد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
چشم زخم (چشم شور)چشم زخم  یا چشم شور یکی از مشهورترین خرافات یونانی است که ریشه آن به فرهنگ هلنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
به اعتقاد علم اعداد روزی که در آن متولد شده ایم (میلادی) و مضارب آن بهترین ارتعاش را دارد. روز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید