# نقش_اعداد_در_زندگی_انسان_و_کل_هستی_عدد_ارتعاشی12

طریقه پیدا کردن طالعباید به عرض برسانم که هر سال 12ماه و هر ماه را طالعی نسبت داده اند که ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 14 بازدید
اهمیت چارت تولددر زبان سانسکریت به طالع کوندالی می گویند.همچنین به چارت تولد در سانسکریت جانما کوندالی می گویند.زمان دقیق ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید
عناصر پنجگانه :عبارتند از اتر ، آتش ،‌آب ،‌ باد و خاک .در اینجا به معانی فیزیکی آنها اشاره ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
عدد ارتعاشی 12 : این عدد بسیار زیباست و دارای ارتعاشات بسیار بالایی است . اما اگر این عدد ارتعاشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
عدد ارتعاشی 12 :این عدد بسیار زیباست و دارای ارتعاشات بسیار بالایی است . اما اگر این عدد ارتعاشی مهم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
متولدین 12 مهر، 22 مهر،  1آبان،  10 آبان تمام افرادی که در تاریخ های فوق متولد شده اند تحت تاثیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
تقویم‌های گرافیکی در این کتاب حرکت سیارات توسط ذیج‌های گرافیکی با یک معیار روزانه و هم با یک معیار سالانه  ارائه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
در این مرحله ، برای به دست آوردن عدد علامت خورشیدی خود، باید به جدول زیر توجه کنید.( مثلاً اگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید