ارزش عددی حروف عبری حرف ارزش א ۱ ב ۲ ג ۳ ד ۴ ה ۵ ו ۶ زین (حرف عبری) ۷ ح ۸ ط ۹ ی ۱۰ کاف (حرف عبری) ۲۰ ל ۳۰ מ ۴۰ ن ۵۰ سمخ (حرف عبری) ۶۰ ع ۷۰ פ ۸۰ زادی (حرف عبری) ۹۰ ק ۱۰۰ رش (حرف عبری) ۲۰۰ ש ۳۰۰ ת ۴۰۰

گِماتریا (به عبری: גימטריה) عددشناسی و فا ل عدد با حروف الفبای عبری و در زبان عبری است.

گماتریا قابل مقایسه با حساب جُمَل در حروف عربی و ایزوپسفی در عددشناسی یونانی است. یهودیان با این روش کلمات را با معیار و بینش مذهبی تفسیر نموده و به زعم خود آینده را با همین فرضیه پیش بینی کرده اند. این روش غالباً در احادیث و روایات توراتی (تلمود)، به کار برده شده.

واژه گماتریا از یونانی γεωμετρια (گئومتریا) گرفته شده که به معنی هندسه است.

 
/ 0 نظر / 91 بازدید