خصوصیات کلی اعداد ستاره ای کیهانی :

 

عدد ستاره ای کیهانی 19 :

 

ستاره ی آن به نام « فِندال » است و دارای حرکتهایی گاه خشن می باشد که در هر
ماه یکبار، فردی که دارای این نوع ستاره است ، اخلاقی خشن ، روحیه ای نامناسب و ا
فسرده و گاه ناملایم پیدا خواهد کرد.

ارتعاشات سطحی این نوع ستاره ، در روزهای 28 ، 19 ، 10 و گاه 1 فعال می گردد .
بنابراین ، اگر فردی روز تولدش یکی از این چها روز باشد ، در این روزها در هر ماه
موفق و بسیار شاد و باطراوت خواهد بود.

ارتعاشات سطح این ستاره نسبت به امواج ماه حساس بوده و امواج آن می تواند بر روی
ارتعاشات این ستاره اثر گذاشته و فرد مورد نظر این ستاره را مورد تهاجم قرار دهد و
در او اختلال بوجود آورد .

 

توصیه میگردد که این افراد به ماه کمتر نگاه کنند . چرا که ارتعاشات امواج ماه
از طریق چشم فرد سریعتر به حوزه ی مدارات بدن وی وارد میگردد . البته ، چنانچه در
شبهای مهتابی ، به خارج از منزل نروند و از نگاه کردن به ماه پرهیز نمایند ، به نفع
آنان است .

همچنین ، خانمهای باردار این گروه ، شدیدا از نگاه کردن به ماه پرهیز نمایند. در
غیر این صورت ، فرزند آنها دچار نقص عضو شده و یا به بیماریهای مختلف دچار میگردد
.

 

عدد ستاره ای 19 ، مربوط به کهکشان « سوندا » می باشد. البته ، هر گروه اعداد
ستاره ای دارای یک کهکشان مخصوص بوده و ممکن است هزاران هزار ستاره در هر کهکشان و
یا حتی میلیونها ستاره برای هر موجود زنده مادی وجود داشته باشد .

 

عدد ستاره ای کیهانی 20 :

 

کهکشان این عدد به نام « سَمپِل » است که شامل میلیونها ستاره است . افراد این
گروه در روزهای 12 – 11 – 20 – 29 هر ماه در صورتی که تاریخ تولد زمینی آنها ، یکی
از این چهار عدد باشد ، دارای موفقیت بیشتری خواهند بود . البته ، افرادی که در این
روزها به دنیا نیامده اند نیز ، در این روزها موفق هستند . اما موفقیت گروه اول
بیشتر است .

 

 

عدد ستاره ای کیهانی 21 :

 

کهکشان آن به نام « اِگزول است و دارای خصوصیاتی آرام هستند . روزهای موافق
افراد این گروه روزهای 3 – 12 – 21 و 39 می باشد.

 

عدد ستاره ای کیهانی 22 :

 

کهکشان آن به نام « میل کا » است که دارای نیروها و انرژیهای عظیم می باشند .
روزهای موافق افراد این گروه ، روزهای 4 – 13 – 22 و 31 است .

 

عدد ستاره ای کیهانی 23 :

 

این عدد در کهکشان راه نوری ، به نام « توریست » به وجود می آید . روزهای افراد
این گروه ، روزهای 5 – 14 و 23 می باشد. روزهای فوق برای افرادی که روز تولد آنان
یکی از روزها باشد و یا غیر آن ، بسیار خوب است .

 

عدد ستاره ای کیهانی 24 :

 

کهکشان این عدد به نام « نوروسنو » است . این کهکشان بسیار پر قدرت است . معمولا
افراد این گروه دارای هوش عظیم و سرشار بوده و می توانند اختراعات وابداعات و
کشفیات بسیاری را انجام دهند . روزهای موافق این افراد ، روزهای 6 – 15 و 24 می
باشد.

 

عدد ستاره ای کیهانی 25 :

 

این عدد در کهکشان « راهِ نورو » که راهی بسیار پر شهاب است به وجود می آید . در
این راه شهابهای زیادی از سوی سیارات و ستارگان مختلف پرتاب میگردد که به نام «
نورِ اشباب » نیز خوانده می شود . روزهای موافق این گروه ، روزهای 7 – 16 و 26 می
باشد.

 

عدد ستاره ای کیهانی 26 :

 

این عدد در کهکشان « سنگی » به وجود می آید . در این کهکشان ، سنگهایی غیر شهابی
وجود دارند که به نام « سوراسنگ » نامیده می شوند ، روزهای موافق افراد این گروه ،
روزهای 8 – 17 و 26 می باشد.

 

عدد ستاره ای کیهانی 27 :

 

این عدد در کهکشان « اِسکو » به وجود می آید . این کهکشان اغلب مربوط به ستارگان
استادان حق ، نمایندگان آنها ، نایب نمایندگان آنان ، پیامبران ، امامان ، و ... می
باشد . روزهای موافق افراد این گروه ، روزهای 9 – 18 و 27 هر ماه است

 

/ 0 نظر / 24 بازدید