اعداد کیهانی :


زمین در شش روز بوجود آمد و در شش روز هم
پایان می پذیرد .

اگر نوزادی به دنیا می آید ، تا زمانی که
خصوصیات فردی او شکل نگرفته

و یا آن که ارتباط او با منبع هستی برقرار
نگردیده ،

نمی تواند فردی مادی شود و با آن خصوصیات زندگی
کند.

بیشتر انسانهای کره ی زمین ، پس از 6 روز کیهانی
که

برابر با یک سال و 5 ماه و 3 هفته و 4 روز و 15
ساعت

و 12 دقیقه و 25 ثانیه و 12 صدم ثانیه .. می
باشد ،

دارای حرکتی مادی گشته و می توانند به عنوان یک فرد مادی زندگی کنند.

البته ،این عدد در برخی مواقع و در مورد اشخاص
مختلف ، متفاوت می

باشد.
این عدد ( 6) ، بنابر شخصیت فردی هر
انسانی ، کم و یا زیاد می گردد

و اگر فردی بخواهد زمان بوجود آمدن حرکت خویش
را بداند بهتر است

که عدد ماه و روز تولد زمینی خویش را ، در
یکدیگر ضرب کرده

و سپس آن عدد را از کل روزهای سال ( 365 ) کسر
نموده

و پس از ساده کردن و تبدیل آن به یک عدد یک رقمی
،

آن را از عدد 9 کسر نمایید و عدد کیهانی فرد
بدست می آید .

( روز ) 12 + ( ماه ) 10 = 120


365 _ 120 = 245  ــــــ 2 ــــــــ
11


9_2=7

عدد حاصل شده ، به این معناست
که این فرد در 7 روز کیهانی ،

حرکتهای مادی خویش را آغاز نموده است .


خصوصیات کلی اعداد کیهانی :

خصوصیات کلی افراد با توجه به عدد
کیهانی آنان


انواع حرکتهای هستی

 

انواع حرکتهای هستی
:

حرکتها به طور کلی به سه دسته تقسیم
میشوند :
1- حرکتهای کیهانی   
2- حرکتهای انرژی زا
3- حرکتهای مادی


هر یک از این حرکتها ، موجب حرکت دیگری می گردد ،
حرکت کیهانی ،موجب
حرکتهای انرژی زا

و همچنین ، و حرکتهای انرژی زا ، موجب
حرکتهای مادی میگردند.
حال به بررسی این حرکتها می پردازیم .
در هستی کل که
به آن کیهان نیز گفته میشود ، حرکتهایی وجود دارند ،
این حرکتها ، به عنوان
مثال به وجود آمدن یک سیاره
بر اثر انرژی هایی است که در فضا و جود دارند ،

این حرکتها را ، همچون یک منبع انرژی در هستی ،
درست مانند سیمی است که به
یک عدد لامپ وصل بوده
و حرکتهای مادی را به وجود می آورند.
یک سیاره ،
هنگامی به وجود می آید که حرکتهای کیهانی ،
انرژی های لازم آن را بوجود آورده و
حرکتهای انرژی زا نیز ،
حرکتهای مادی آن را تامین نموده تا به یک جسم مادی تبدیل
گردد.
پس ، کل هستی ، با این سه حرکت بوجود می آید .
چنانچه هر یک از آنها
وجود نداشته باشد ، دیگری نیز به وجود نخواهد آمد .
همانند سیمی که اگر منبعی
نداشته باشد ، لامپ را روشن نمی سازد .
در هر لحظه و شاید کمتر از لحظه ،
هزاران هزار

و میلیونها میلیون حرکتهای کیهانی
،
حرکتهای انرژی زا و سپس حرکتهای مادی را در تمامی هستی بوجود می آورند .
این حرکتها ، میتوانند زندگی موجودات را سامان داده و یا نابود سازند
.
بنابراین ، حرکتها ، در هستی بسیار مهم هستند .

زیرا آنها زندگی انسانها را نیز رقم زده
،
بدون آن که حتی اغلب آنان از این موضوع ، آگاه گردند .

برای مثال ، حرکتهای سیاره ای که در حال
به وجود آمدن است ،
می تواند بر روی جنینی که در رحم مادری در کره ی زمین است ،
اثر بگذارد.
این حرکتهای انرژیهای ستارگان و سیارات ،
خصوصیات اخلاقی
انسانها را نیز ، به وجود می آورند
در جهانی که همه چیز را حرکتها ، بدست دارند
،
در جهانی که سرنوشت و اختیار ، هر دو با هم سهمیم می باشند ،
انسانها
موجوداتی خارق العاده هستند
حرکتهای هستی میتوانند بنابر خواسته های هر فرد ، زندگی او را رقم بزنند .
آنها امواج صوتی خویش را که همان خواسته می باشد

به فضا و حرکتهای کیهانی سوق می دهند و این حرکتهای کیهانی ،
حرکتهای مادی
را که همان مرگ نیز است ، به وجود می آورند .
طولانی شدن عمر نیز گاه در مورد
برخی انسانها ، اتفاق می افتد .
چرا که آنان مرگ را بی معنا می دانند و آرزو بر
ادامه ی زندگی داشته اند
هنوز نیز ، انسانهایی وجود دارند که پس از گذشت قرنها
زنده بوده
و در مکانهای خاص یا به صورت ناشناخته زندگی می کنند.
خواسته ها
و اصوات ، در فضا به حرکت در می آیند و مراحلی را می گذرانند
تا به حرکتهای
کیهانی می رسند ، سپس بر حسب سرنوشت
و یا امواجی که در حرکتهای کیهانی وجود
دارد ،
انرژی هایی بوجود آمده ،  حرکت مادی را خلق کرده
و همچون آن لامپ
روشن می گردد و گاه موجب روشن و یا گرم شدن
و گاه نیز موجب سوختن و نابود شدن
آن می گردد
بنابراین باید آگاه بر خواسته های خویش باشیم .
زیرا این خواسته
ها میتوانند مفید و یا مضر باشند .
حرکتهای هستی به گونه ای هستند که امواج
صوتی و یا ذهنی انسانها را
دریافت کرده و با توجه به آنها ، حرکتهای جدیدی را
بوجود می آورند .
پس بهتر است که در زندگی به دنبال چیزهایی نباشید که
در
کنار آنها قرار دارید و یا فاصله ی شما با آنها خیلی زیاد است .
بلکه به دنبال
چیزی باشید که ظرفیت بدست آوردنش را نیز داشته باشید
و آگاه باشید که آیا یک
لیوان ، گنجایش یک پارچ آب را دارد

/ 0 نظر / 35 بازدید