ماه-قمر-چاندرا
ماه حاکم بر آب است و دریا.ماه نشان دهنده گیاهان و سبزیجات است.ماه نشان دهنده ذهن است و بر همین اساس بر تفکر شخص دلالت دارد.چاندرا همچنین به احساسات و پروسس های روانی اشاراه می کند.اثرات ماه بر شخص باعث می شود،طبیعت احساسی و حساس به فرد می بخشد.

چاندرا هنگامی که در برج سرطانcancer- قرار می گیرد،در برج خود قرار دارد و اثرات خوبی می گذارد،همچنین ماه در برج ثور در شرف خود قرار دارد و اثرات بسیار خجسته ای بر شخص می گذارد. قرارگیری ماه در حالت خجسته،اثراتی مانند،داشتن مادر خوب،سلامتی روانی مناسب و همچنین موفقیت در سفرهای دریایی را به همراه دارد.همچنین احساسات قوی و توانایی در ارتباط و دوست داشتن دیگران از دیگر فواید چاندرا در حالت خجسته است. وجود ماه در حالتی نحس در چارت می تواند علت اثراتی مانند ناپایداری احساسی و اضطراب روانی در شخص باشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید