عدد اسم

در اسم چه نهفته؟» این پرسش را شکسیر، نمایشنامه نویس انگلیسی، در نمایشنامه رومئو و ژولیت مطرح ساخت. و با وجود آنکه هیچ کس نمی تواند منکر شایستگی ادبی پاسخ براد، یکی از شخصیتهای این داستان، باشد ـ « آنچه را که ما گل سرخ یا هر نام دلنشین دیگری می خوانیم، رایحه ای با همان دلنشینی خواهد داشت» ـ دلیل خوبی در دست داریم تا محتوای این پاسخ را نشان دهیم. در اسم ما سر رشته ای به خویشتن درونی ما وجود دارد. همین اسم به اندازه هر عامل دیگری ـ و به راستی شاید بیش از هر عاملی ـ بر جریان زندگی ما تأثیر دارد....
مثلاً تصور کنید یکی از دوستانتان می خواهد یک نامی غیر عادی ـ مثل آدولف هیتلر ـ را بر کودک تازه متولد شده خود بگذارد. لابد از شنیدن این نام یکه می خورید، این طور نیست؟ وحشتناک است! چرا؟ چون متأسفانه از تأثیر اسم این کودک در زندگی آینده اش مطلعید. مثالی دیگر. تصور کنید نام خانوادگی کسی "معین" است و نام او "محمد" را بر فرزندش می گذارد. این اسم برای صاحب آن تا زمانی بی اهمیت است که به ناگاه متوجه می شود با یکی از فرهیختگان ادب ایران هم نام است . * به راستی در اسم افراد چه چیزی هست/ شخصیت، منش و استعداد ذاتی. در واقع، هر مطلبی در مورد خود ما، در اسم مان آشکار است، اگر از دانش عدد شناسی به نحو شایسته ای بهره ببریم. با تعیین نهحات عددی اسم مان می توانیم نقاط قوت و ضعف اساسی خود، مسیر موفقیت(شکست)، و مشکلات شخصی، استعداد نهانی، و ازدواج را مشاهده کنیم.ضمناً، نکته مهم اینکه به کمک دانش عدد شناسی می توانیم همین موارد را در مورد افراد دیگر، کارگر و کارفرما، همسر ناشناخته، دوست یا خویشاوند نزدیک، خویشاوندسببی، و غیره بدانیم. با توسل به علم اعداد به سادگی می فهمیم با چه کسی دمساز و دمخور هستیم یا نیستیم.* علم اعداد یا عددشناسی بر پایه همان ساختاری مبتنی است که قرنها پیش فیلسوفان یونانی و یهودی ابداع کردند که در این سیستم، تمام حروف الفبای انگلیسی یک معادل عددی دارند.
نمودار زیر ارزش عددی هر کدام از 26 حروف انگلیسی را نشان می دهد.
1=A,J,S
2=B,K,T
3=C,L,U
4=D,M,V
5=E,N,W
6=F,O,X
7=G,P,Y
8=H,Q,Z
9=I,R
با وجود این، پیش از آنکه به شما نشان دهیم چگونه می توانید از این نمودار برای تعیین نفحات عددی اسم خود استفاده کنید، بهتر است در مورد حروف فوق و ارزش تک تک آنها توضیح دهیم. با نگاهی به خط اول حروف این نمودار، متوجه می شوید که A، نخستین حروف الفبا، معادل 1 است، و B ، حرف دوم الفبا، معادل 2، و به همین ترتیب تا حرف I ، حرف نهم الفباف که برابر عدد 9 می باشد. اکنون به ردیف دوم حروف نمودار فوق نگاه کنید که به j ، دهمین حروف الفبا، آغاز می شود. حروف J برابر عدد10 است، با وجود این نظر اینکه در علم اعداد تنها از اعداد یک رقمی ( 1تا 9) استفاده می شود، عدد 10 را که دو رقمی است، باید به یک رقم تبدیل کرد. اما چگونه؟ با افزدون دو رقم به هم، به ترتیب زیر
1= 0+10 = 10
بنابرای، ارزش عددی J که دهمن حرف الفبا است، معادل 1 می باشد. * برای سهولت کار، تمام حروف درون نمودار به ارزشهای یک رقمی تبدیل شده اند. پس K ، یازدهمین حرف الفبا، دارای ارزش 2(2=1+1=11) می باشد، و L دوازدهمین حرف الفبا معادل 3 (3=2+1=12) است، تا به آخر * حال، چگونه می توان نفحه عددی یک اسم را به کمک نمودار یاد شده به دست آورد؟ مثلاً، بیایید نامی را در نظر بگیریم فرض کنید نام مورد نظر، «علی اسدی» باشد. اول ، تمام حروف این اسم را جداگانه به شکل زیر به زبان انگلیسی بنویسید، سپس ارزش عددی هر ظرف را از جدول یاد شده انتخاب کرده و زیر هر حذف قرار دهید:
ASADI ALI

اکنون تمام اعداد را با هم جمع می کنیم، که مقدار آن برابراست با: 29=16+13
عدد 29 زیر را به شکل زیر جمع می کنیم تا عدد یک رقمی حاصل شود: 2= 1+1=11=9+2=29
پس، ارزش عدد اسم «علی اسدی» برابر 2 می باشد، و این مهمترین نفحه یا عطیه عددی در زندگی اوست.

/ 5 نظر / 4 بازدید
بهنود

خیلی افتزاه بود

ثمر

سلام.من عدد اسم و فامیل خود را در آوردم حال چه کنم؟

سلام.نفحه عدد یعنی چی? از کجا بفهمیم ان عدد با اندیشه های ما سازگار هست یا نه?

اااااااااااااااااااااا

اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي خيلي موخرف بوى[خرخون][شرمنده]

تارا

خيليييييييييييييييييييييييييييييييييي افتضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح