تپه های دست:

 همانطور که گفته شد سیاره ها بر زندگی انسان تاثیر گذار هستند. در بحث نجوم هفت ستاره را مبین خصوصیات روحی وشخصیتی افراد مختلف می دانند( البته با راس و ذنب نه سیاره می شود). در کف بینی نیزهفت تپه( با اورانوس و نپتون نه تپه) را در روی دست شناسایی می کنند که به نام همان ستاره ها نامیده می شوند و خصوصیات آنها نیز همان ها است. لیکن تپه بهرام را به دوقسمت تقسیم می کنند(بهرام مثبت و بهرام منفی).تپه های دست از اهمیت روانشناسی بر خوردارند. از آنجا که شکل دست به شکل مغز بستگی دارد به همین ترتیب گسترش تپه های معینی بر روی دست نیز گسترش مراکز حساس مختلف در مغز و سلامتی وذهن فرد را نشان می دهد.

اسامی تپه ها به قرار ذیل است:

1-    مشتری(برجیس، هرمزد، ژوپیتر): پدر

2-    کیوان( زحل، ساترن): مادر

3-    خورشید(شمس، آپولون): تحصیلات

4-    تیر(عطارد، مرکوری): همسر

5-    بهرام(مریخ،مارس):

                 - بهرام منفی: مذهب

                 - بهرام مثبت: دشمنان

6-    ماه( قمر): تخیلات

7-    ناهید( زهره، ونوس):

                  - ناهید فوقانی: برادران

                  - ناهید تحتانی: بستگان

8-    اورانوس

9-    نپتون

/ 1 نظر / 2 بازدید

با اینکه تا حالا هیچ نظری در هیچ سایــــتی نداده بودم لازم دیدم که از علاقه شما به این موضوعات ، تحسین خود را ابراز بدارم اگر پی دی اف کتابهای مربوطه را برای دانلود اضافه کنید مرجع خوبی خواهد شد