شرایط مکانی را که می خواهید در آن به پیشگویی بپردازید را به شکلی خاص طراحی کنید به این صورت که روی زمین یا میزی که می خواهید  کارتها را روی آن بچینید یک پارچه با رنگ تند فیروزه ای , آبی نفتی یا سبز پهن کنید سپس یک یا چند شمع به دلخواه روشن کنید و خودتان هم در شرایطی با اعصاب راحت و تمرکر کافی به این کار بپردازید  .

روش مخلوط کردن کارتها

_____________________

کارتها را در دست راست گرفته و با دست چپ به مخلوط کردن کارتها مشغول شوید . استفاده از دست چپ یا همان دستی که با ضمیر ناخود آگاهتان در ارتباط است باعث می شود تا شما به نتایج مطلوبی در پاسخ نیت دست پیدا کنید . کسانی که چپ دست هستند باید از دست راستشان برای مخلوط کردن کارتها استفاده کنند . اگر برای شخص دیگری فال می گیرید باید قبل از مخلوط کردن کارتها ابتدا دسته کارتها را به صورتی که روی آنها به شما نباشد در دست بگیرید و مقداری از کارتهای زیر را روی زمین بگذارید ( یعنی مقداری از کارتها را جدا کنید ) در کنار کارتهای جدا شده دوباره بخشی از کارتهایی را که در دست دارید روی زمین بگذارید  اکنون شما روی زمین 2 سری کارت دارید که با کارتهای باقیمانده در دستتان می شود سه سری . کارتهای باقیمانده در دستتان را هم در کنار آنها روی زمین بگذارید

بعد کارتهای سری اول را روی سری دوم و سری اول و دوم را که حالا یک دسته شده اند روی  سری سوم بگذارید آنگاه به مخلوط کردن کارتها همانطور که در بالا توضیح داده شد با دست چپ بپردازید .

روش پیشگویی با کارتهای تاروت

___________________________

روشهای گوناگونی برای پیشگویی با کارتهای تاروت وجود دارد که در این قسمت دو روش آموزش داده می شود .

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

روش اول >>

ابتدا نیت کنید  و نیتتان را کاملا واضح و روشن روی کاغذ بنویسید (این کار برای این است که تمرکز بیشتری روی نیت داشته باشید ) اگر برای شخص دیگری فال میگیرید از او بخواهید دست چپ خود و یا اگر چپ دست است دست راست خود را در حالی که کارتها در دست شماست روی کارتها بگذارد و نیت کند سپس به مخلوط کردن کارتها طبق روشی که در قسمت بالا توضیح داده شد بپردازید بعد از مخلوط کردن , کارتها را به صورت یکنواخت روی زمین پهن کرده و با دست چپ چهار کارت را با تمرکز و به صورت تصادفی بردارید این کارتها پاسخ نیت شما هستند .

کارت اول : در مورد نیتتان توضیح می دهد .

کارت دوم : جنبه احساسی نیت شما را مشخص می کند .

کارت سوم : نشان می دهد که در رابطه با این نیت شما چه افکاری دارید .

کارت چهارم : نتیجه یا همان پاسخ نیت شما .

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

روش دوم >>

ابتدا نیت کنید  و نیتتان را کاملا واضح و روشن روی کاغذ بنویسید (این کار برای این است که تمرکز بیشتری روی نیت داشته باشید ) اگر برای شخص دیگری فال میگیرید از او بخواهید دست چپ خود و یا اگر چپ دست است دست راست خود را در حالی که کارتها در دست شماست روی کارتها بگذارد و نیت کند سپس به مخلوط کردن کارتها طبق روشی که در قسمت بالا توضیح داده شد بپردازید بعد از مخلوط کردن از روی کارتها هفت کارت را به صورت زیر روی زمین بچینید .

کارت اول و دوم : بیانگر گذشته شما می باشند .

کارت سوم و چهارم : موقعیت فعلیتان را مشخص می کنند .

کارت پنجم : پاسخ نیت شماست .

کارت ششم : در مورد آینده نیت توضیح می دهد .

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

یک توصیه : بعد از چندین بار فال گرفتن کارتها و معانی برایتان ملموس شده و معانی آنها را درک می کنید پس اگر در بار اول و دوم احساس کردید کارتها با نیت شما ربطی ندارند نا امید نشوید تجربه و زمان این مسئله را حل خواهد کرد .  ( من خودم این موضوع رو تجربه کردم !  )

/ 1 نظر / 7 بازدید
سیده اکرم دریاباری

خیلی عالی بود