آب
دیدن آب در فنجان : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات

آتش افروخته
دیدن آتش افروخته در فنجان : نشانگر قوت و قدرت است، حاکم و سر‌پرست

آسیاب
دیدن آسیاب در فنجان : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی می‌باشد، و با کسی به نزاع بر‌خواهد خواست

ابر
دیدن ابر در فنجان : خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد

اردک
دیدن اردک در فنجان : سود فراوان به‌دست‌آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه


انار
دیدن انار در فنجان : صاحب زنی خوش‌سیما خواهد شد

انگور
دیدن انگور در فنجان : بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید

ببر
دیدن ببر در فنجان : دشمن دلیل بی‌باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است

بیل
دیدن بیل در فنجان : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید


پرچم
دیدن پرچم در فنجان : آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید

پل
دیدن پل در فنجان : عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر است، موفقیت در زندگی


پنجه
دیدن پنجه در فنجان : خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

تخت
دیدن تخت در فنجان : به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود

تیر
دیدن تیر در فنجان : حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن

جام
دیدن جام در فنجان : ریخت و پاش، ریخت و پاش‌کردن از اموال خود در راه دوستان

چاقو
دیدن چاقو در فنجان : طلاق و جدائی، به‌هم‌خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی، مواظب باشید قطع نشود

چرخ
دیدن چرخ در فنجان : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید

چنگال
دیدن چنگال در فنجان : در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می‌کند مخصوصاً بر دوستان نایاب


حلقه
دیدن حلقه در فنجان : خواستگاری، ازدواج خوشبخت‌شدن در دوران زندگی و زناشوئی


حلقه
دیدن حلقه در فنجان : خواستگاری، ازدواج خوشبخت‌شدن در دوران زندگی و زناشوئی

خنجر
دیدن خنجر در فنجان : خطر بزرگ، کسالت، از دوستان نایاب بپرهیزید

دامن
دیدن دامن در فنجان : رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق می‌شوید.

دندان
دیدن دندان در فنجان : ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان

دیوار
دیدن دیوار در فنجان : مانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد

زنبورعسل
دیدن زنبورعسل در فنجان : مال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح

ستاره
دیدن ستاره در فنجان : مقام و منزلت، با علما و دانشمندان ملاقات می‌کند

سگ
دیدن سگ در فنجان : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار

سیب
دیدن سیب در فنجان : صاحب فرزند شدن، با خیر و خوشی از راه دور دریافت‌کردن

شطرنج
دیدن شطرنج در فنجان : تهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، بر او تهمت می‌بندند و می‌گویند

صدف
دیدن صدف در فنجان : دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد


عینک
دیدن عینک در فنجان : افراد عاقل و روشن، روشن‌بینی و قضاوت صحیح و درست کردن

فیل
دیدن فیل در فنجان : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم‌صحبت شوید

قطار
دیدن قطار در فنجان : مسیر زندگی سختی را طی‌کردن و از اهداف خود بیمناک است

قوری
دیدن قوری در فنجان : خادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید

قوری
دیدن قوری در فنجان : خادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید


کفتار
دیدن کفتار در فنجان : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید


کفتار
دیدن کفتار در فنجان : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید

کمان
دیدن کمان در فنجان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر

گردن‌بند
دیدن گردن‌بند در فنجان : عشق و نامزدی و شروع آن، گردن‌بند پاره قهر و جدائی

لامپ
دیدن لامپ در فنجان : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر‌می‌دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد

مرغ
دیدن مرغ در فنجان : به مال و ثروتی دست پیدا می‌کند ولی مواظب باشید بیهوده آن‌ را از دست ندهید

مورچه
دیدن مورچه در فنجان : نشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید

نان
دیدن نان در فنجان : سمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا می‌کند

نیزه
دیدن نیزه در فنجان : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت، مسافرت دریائی

آبشار
دیدن آبشار در فنجان : پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

آتش‌فشان
دیدن آتش‌فشان در فنجان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر این‌صورت این عشق مشکلات شما را بیشتر می‌کند.

آفتاب
دیدن آفتاب در فنجان : سمبل، دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل‌بودن عقل و هوش می‌باشد

ابرو
دیدن ابرو در فنجان : نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال می‌باشد.

اره
دیدن اره در فنجان : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره‌گیری از آنها وجود دارد.

انجیر
دیدن انجیر در فنجان : نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.

بادام
دیدن بادام در فنجان : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به‌دست می‌آید مغز بادام طالع خوشی دارد.

بسته
دیدن بسته در فنجان : رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد.

پا
دیدن پا در فنجان : عمری کوتاه و زودرس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت.

پرده
دیدن پرده در فنجان : کنجکاو بودن در زندگی، می‌خواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

پلکان
دیدن پلکان در فنجان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا می‌کند.

پول
دیدن پول در فنجان : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد و از چیزی رنج می‌برد.

تخم‌مرغ
دیدن تخم‌مرغ در فنجان : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.

تیروکمان
دیدن تیروکمان در فنجان : تعهد دروغی می‌کند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

جعبه
دیدن جعبه در فنجان : داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازگاری می‌کند.

چتر
دیدن چتر در فنجان : احتمالاً از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار می‌گیرید ولی تصمیم آنی نگیرید.

چشم
دیدن چشم در فنجان : بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشید.

چوب
دیدن چوب در فنجان : نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

حلقه شکسته
دیدن حلقه شکسته در فنجان : نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.

خرگوش
دیدن خرگوش در فنجان : زود‌رنج، در برابر حادثه سریع خود را می‌بازد، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

خورشید
دیدن خورشید در فنجان : روشنی عقل و هوش و دانش است، به استعداد فوق‌العاده‌ای می‌رسد.

در
دیدن در در فنجان : حفره مقعد.

دود
دیدن دود در فنجان : گرفتاری تحمل رنج و عذاب، گرفتار فتنه و بلا شدن.

روباه
دیدن روباه در فنجان : حیله‌گر و فریبنده، حیله‌گر و نابکار و فریبنده و دروغگو می‌باشد‌، مواظب باشید.

زنگوله
دیدن زنگوله در فنجان : بگو مگو، دعوا و مرافعه، بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باید.

سد
دیدن سد در فنجان : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.

سوزن
دیدن سوزن در فنجان : دوست و غمخوار، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.

شاخ
دیدن شاخ در فنجان : موفقیت مالی، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان، از فراوانی خود را نبازید.

شلوار
دیدن شلوار در فنجان : آبرو و حیثیت، سعی کنید خود را حفظ کنید در‌غیر این‌صورت مشکلات شما دو چندان می‌شود.

صندلی
دیدن صندلی در فنجان : محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت می‌شود و هدیه گرانبهائی دریافت خواهید کرد.

فشنگ
دیدن فشنگ در فنجان : خطر مواظب اعمال و رفتار خود باشید، یکدندگی نکنید، در رانندگی صبور باشید.

قارچ
دیدن قارچ در فنجان : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دور‌دست.

قفل
دیدن قفل در فنجان : موانع، سد، برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرد.

قیچی
دیدن قیچی در فنجان : جدائی و دوری، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی.

کرم
دیدن کرم در فنجان : گرفتاری‌های کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید

کفش
دیدن کفش در فنجان : برای مرد، زن کدبانو و زیبائی می‌گیرد، برای زن قوت و نیرومندی می‌باشد، ارثیه.

کوزه
دیدن کوزه در فنجان : با همسر یا کنیز خود همبستر شدن، نزدیکی.

گلابی
دیدن گلابی در فنجان : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی، به‌ فکر اندوخته باشید، سهل‌انگار نباشید.

لب
دیدن لب در فنجان : نشانگر قرابت و خویشی است، از زخم زبان‌ها نهراسید، احترام و عزت پیدا می‌کنید.

مرغابی
دیدن مرغابی در فنجان : دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

موش
دیدن موش در فنجان : ریاکار و زیان‌بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید.

 

نخود
دیدن نخود در فنجان : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

هدهد
دیدن هدهد در فنجان : خیر، خوشی و رفاه، بزرگی و مقام، پیروزی

/ 0 نظر / 7 بازدید