عدد کیهانی 5 :

شاخص ترین افرادی که در میان گروه اعداد
کیهانی ،
از نظر محبت کردن به دیگران وجود دارند ، افراد این گروه بوده
که
همیشه در پی محبت نمودن به دیگران و یا جذب اطرافیان
به سوی خود می باشند ،
برای آنان محبت ،
از همه چیز و همه کس مهم تر بوده و می بایست
این حالت
شخصیتی خویش را حفظ کنند . در غیر این صورت ،
هیچ گاه در کارهای خویش موفق
نخواهند شد .
افراد این گروه ، معمولا دیرتر ازدواج می کنند
و هیچ گاه در
صدد بدست آوردن پول و ثروت نیستند
و ثروت دنیایی در نزد آنان پوچ و بیهوده است
.
این افراد معمولا دارای هوش زیادی بوده
و همانند گروه یک ، از این قدرت
خود ، چ
گاه سود برده و گاه استفاده مفید نمی نمایند .
به افراد این گروه
توصیه می شود که از این استعداد خویش
در جهت معنویات و حقانیت ، استفاده کنند .چرا که این امور ،
چیزهایی تمام نشدنی و حقیقی هستند .
آنان معمولا رازهای
خویش را در درون پنهان نموده
و به کسی ابراز نکرده و دوست دارند که آن رازها را

فقط درون کتاب قلب نوشته و گاه خود بخوانند .
آنان حتی به همسر خویش ابراز
دوست داشتن و عشق نمی نمایند
آنان ممکن است در ظاهر افرادی خودپرست و مغرور جلوه
کنند ،
اما مهربان و دلسوز هستند. در حدود 60% خانمهای این گروه ،
از داشتن
فرزند برای مدتی کوتاه و یا برای همیشه ، محروم میشوند .
مردان این گروه نیز در
حدود 15% ممکن است از داشتن فرزند محروم بمانند.
بیماری در افراد این گروه ،
کمتر بروز می کند و اگر هم بروز کند ،
به دو صورت می باشد ، یا این بیماری ،
همیشه به همراه آنهاست
و یا آنکه خیلی زود افراد این گروه را ، خصوصا خانمها را
از پای در می آورد .
توصیه میگردد که افراد این گروه از خوردن گوشت مرغ
،
گوسفند و کالباسهای مختلف خودداری کرده و بیشتر گوشت ماهی میل کنند .
و
از سبزیجات نیز به مقدار زیاد مصرف نمایند
وجود گلهای همیشه بهار و میخک ، در
محل کار و یا منزل این افراد ،
ارتعاشات آنان را منظم می نماید . همچنین بهتر
است
در هنگام سرماخوردگی و یا بیماریهای ساده ،
از جوشانده ی گل آویشن یا
شب بو استفاده نمایند
مصرف فندق و پسته ی خام و کلیه میوه ها
( به جز
آناناس) برای افراد این گروه ، بسیار مفید است
ماههای فصول تابستان و پاییز ،
برای آنان بسیار خوب است
و بهتر است کارهای مهم خویش را در این ماهها انجام دهند تا موفقیت حاصل گردد .
سنگهای کنار دریا و ری و ماسه های کنار دریا ،

با ارتعاشات این گروه هماهنگ و مناسب می باشند.
عدد پنج 5 ،عدد کیهانی و
الهی است . بنابراین ،
بیشتر افراد این گروه دارای ارتباطات زیبای روحی و معنوی
هستند
آنان با این که وظایف خاصی دارند ،اما از آنها بی خبر بوده و یا توجه
چندانی ندارند .
اما توصیه میشود که این ارتباطات را اهمیت داده و سعی در توسعه
بیشتر کنند .
زیرا پیشرفت در مسایل معنوی زمانی حاصل میشود
که از طرف خود
فرد نیز تلاش وجود داشته باشد

/ 0 نظر / 14 بازدید