قانون کارما یکی از قوانین مهم معنوی است که بسیار قوی و بی تخلف است. بعبارت دیگر، می توان گفت که کارما یکی از سنن الهی است. این قانون بدین شکل است که عملکرد انسان هر چه که باشد : چه خوب و چه بد، چه بزرگ و چه کوچک، چه آشکار و چه نهان، نتیجه آن به خود انسان برمیگردد. چه انسان متوجه نتیجه اعمال خود باشد و چه نباشد

.

ضرب المثلی در فرهنگ خودمان آمده است که گویای همین مطلب است

 

"

 

 

از هر دست که بدهی از همان دست می گیری"

: بودا در این باره میگوید

 

"

 

 

حتی اگر در زیر محکمترین صخره‌ها بروید، کارما گریبان شما را می‌گیرد."

 

 

در اوپانیشادها که کتاب فلسفی و حکیمانه ودایی ها محسوب میشود، درباره کارما به صراحت عنوان شده

 

هر فرد مسئول اعمال خویش است و نباید به انتظار مرشد خود بنشیند تا از کارمای او به کمک آیین  مراسم مذهبی محافظت کند

: یکی از نویسندگان اوپانیشادها میگوید

"هر آنچه بر سر انسان میاید نتیجه عمل اوست. از کردار نیک، نیکی سر برون میاورد و از کردار بد، بدی."

 

 

: ضرب المثلی سانسکریتی می‌گوید

 

فرد ترسو , و نادان به اتفاقاتی که رخ می‌دهد، نام سرنوشت می‌نهد. اما فرد پر دل و جرأت، با اقتدار کامل در برابر مشکلات ایستاده و می‌گوید : من خود سرنوشت خود را رقم خواهم زد.

یکی از انواع یوگا به کارما یوگا (یوگای خدمتگذاری- خدمتگذاری بدون چشمداشت) معروف است.

گفته می شود که در این نوع از یوگا، فرد به جهت ایجاد کارماهای مثبت برای خود، باید مخلصانه خدمت‌گذاری کند تا‌ آیند‌ه‌ای به دور از جنبه‌‌های منفی را برای خود ایجاد نماید. تا بتواند مسیر زندگی خود را بسوی مثبت تغییر دهد

/ 0 نظر / 26 بازدید