عدد ارتعاشی 14 :

این گروه ، دارای ارتعاشی هماهنگ و سنگین می باشند که ارتعاشات سنگین آن
دارای 5 مدار الکترومغناطیسی در نوارهای اطراف هاله ی بدن هستند . این ارتعاشات
سنگین ، گاه حقایق را برای آنان روشن می نمایند .حقایقی که الهی و معنوی هستند
.
 
افراد این گروه باید بسیار صبور و شکیبا بوده تا از تعداد مدارات
مغناطیسی اطراف بدن آنها کاسته نگردد . آنان معمولا با حرکتهای تند و سریع در یک
لحظه ، یکی از این مدارات خود را باز کرده و پاره می کنند .
  در نتیجه دچار
بیماری و یا درد در قسمتی از بدن خود می گردند . آنها بهتر است حرکتهای شدید نکرده
تا به خود صدمه نزنند . مخصوصا افراد بالای 45 تا 50 سال باید بیشتر مواظبت
نمایند.
 
رنگهای آبی ، سبز و حتی تمامی رنگهای سرد ، برای افراد این گروه
بسیار مفید می باشند . چرا که روحیه ی آنها را شادتر و بیماریهای آنان را بهبود می
بخشد . بنابراین ، توصیه می گردد این گروه افراد ، به علت رنگ هماهنگ آبی در
نوارهای مغناطیسی بدن خود و مدارات هاله ی آنها ، از رنگهای سرد بیشتر استفاده کنند
و از رنگهای تیره و مات ، خصوصا مشکی بپرهیزند 
اغلب آنان می توانند از گوشت
ماهی و مرغ و خصوصا سبزیجات استفاده نمایند . همچنین گروههای 12 و 17 با این گروه
هماهنگ می باشند.
  

/ 0 نظر / 16 بازدید