ز 2 فوریه -- 4 مارس

 


کسانی که می مراقبت از Sebek ، عاقل و تحمل. آنها مقدار زیادی از حساسیت و درک و فهم برای ضعیف است. آنها صلح طلبان جذب تجزیه و تحلیل داخلی خود را. در اطراف شما به دنبال سحر و جادو و رمز و راز. فقط به عنوان رود نیل ، می تواند آرام و یا ضربه و مدبر. آنها باید برای به اشتراک گذاشتن احساسات با دیگران ، تخیل خلاق ، شهود و ادراک حسی از همه چیز است که آن را احاطه کرده است. آنها بسیار حساس به لذت نفسانی. آنها عشق زیبایی است. آنها انسان هستند قابل اعتماد ، اگر چه گاهی اوقات عمل impulsively ، بدون فکر. این افراد از رنگ اشتباه. اغلب آشکار مذهب یا نمایش با گرایش به تعصب. نیروی محرک خود را اعمال حساسیت است. "کودک" Sebka اغلب می تواند تمایل به اعتیاد ، سرماخوردگی ، بیماریهای عفونی ، به نقرس ، و تورم پا است. رنگ ایده آل برای کسانی متولد تحت این علامت Sebka بنفش ، ارغوانی کمرنگ ، دریا سبز. بخت و اقبال تعداد -- 6 و 3

/ 0 نظر / 3 بازدید