تقدیر : آنچه که شخص بدان مقرر شده باشد و عبارتی دیگر سلسله وقایعی از پیش تعیین  شده که عامل یا عنصری همیشه فعال قلمداد می شوند.

 

در عدد شناسی اعداد را عناصری انتزاعی میدانند. اعداد وجود عینی ندارند بلکه مفهومی و معنوی هستند.اعداد تاریخ تولد شما نماد اعمال و اندوخته های شما در زندگیتان هستند . اعداد میراث بلا تردید زندگی هستند.

 

در میان تمام اعداد شخصی مهمترین آنها عدد تقدیری است که از محاسبه عددی با روشی خاص از ترکیب روز و ماه و سال تولد شما بدست می آید. . این عدد نشانگر طریقی است که برای خودشناسی باید اتخاذ کنید.

 

عد تقدیری سر سلسله گروهی از اعداد است که هر یک در نمودار شخصیتی شما کاربر خاص خود را دارند.

عدد تقدیری به تبع تاریخ تولد که تغییر ناپذیر است هرگز عوض نمی شود.

نمیتوان برای تغییر این عدد روز و تاریخ تولد را تغییر داد .

روح شما هدف وجودی شمار را می شناسد.

تاریخ تولد حقیقی شمارا همان اعدادی تشکیل می دهند که روح آنها را برای اهداف خود برگزیده است

 

اگر تاریخ تولد خود را نمی دانید نباید از تاریخ تولد عاریتی استفاده کنید.عوض کردن تاریخ تولد و یا پذیرفتن هر تاریخی خود فریبی است .

 

 

 

عدد تقدیری به موضوعات و توانائی های بالقوه اشاره می کند. ما باید قبل از بارور کردن توانائی

 

های بالقوۀ خود ابتدا موضوعات موجود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

 

 

عدد تقدیری عبارت است از مقصود روح، ویژگی و جهت رشد فردی هر کسی؛ یعنی راهی که خود برای درخشیدن برگزیده است.

عدد تقدیری نشان می دهد که با استفاده از ارادۀ فردی چگونه قابلیت های بالقوۀ خود را متجلی می کنید.

نباید به زندگی خود و دیگران صرفا بر اساس عدد تقدیری بنگریم.

 

عدد تقدیری فقط به ماکمک می کند تا توانائی های خود و دیگران را بهتر بشناسیم.

 

عدد تقدیری هر شخص از نظر علم ریاضی وجود مخلوطی از انرژی های خاص در مسیر زندگی فرد را مشخص می کند. این مسیر صرفا ما را به جلو راهنمائی نمی کند بلکه می تواند موجب ارتقای ما نیز بشود؛ بدین ترتیب که فرازهای موجود در مسیر زندگی را در دید ما قرار داده و به ما کمک می کند تا بر آن صعود نمائیم.

 

برای دستیابی به هدف زندگی باید به بالا صعود کرد و به نوک قله رسید، اما زمانیکه بالاخره به هدف زندگی رسیدیم، انرژی های موجود در عدد تقدیری با قدرت هرچه تمام تر به شکل مثبت آشکار می گردند. بالا رفتن از کوه ها و صعود به قله ها نیازمند شهامت، اراده و کوشش هدایت شده است و اگر برای صعود آمادگی لازم داشته باشیم با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.

ما از نوک قله شروع نمی کنیم، بلکه از دامنۀ کوه شروع کرده و همچنان که بالا می رویم دوران بچگی، جوانی و سالمندی را پشت سر گذاشته و در ایام کسب آمادگی، کسب تجربه و تعلیم تجربیات با چالش هائی مواجه می شویم که ما را قادر می سازد که نقاط ضعف خود را شناخته و بر نقاط قوت خود نیز آگاهی یابیم.

/ 0 نظر / 26 بازدید