سپر نامرئی در مقابل امواج منفی

همه اساتید علوم غریبه در شرق و غرب عالم به یک اصل کلی معتقدند و به آن جامه عمل می پوشانند. آنان قدرت فکر و ذهنشان را با مراقبه و تمرکز به چنان گستره ای مبدل می کنند که نسبت به تمام امور کیهانی و محیط خود احاطه پیدا می کنند و نسبت به آنها حساس می شوند.

البته برای اینکه تحت تاثیر امواج نیروهای منفی حساسیت به خرج دهیم نیازی به تخصص و مهارت در علوم غریبه نیست چون اکثر مردم بطور غریزی و ناخودآگاه نسبت به این امواج حساسیت دارند.

اما نیت ما از مراقبه آگاهی و دانش از چنین نیروهای منفی و بعد چگونگی مقابله یا برخورد با آنهاست. خیلی از افراد در مواردی از زندگی خود مرتب دچار بدبیاری، بیکاری، بدهکاری، بیماری، شکست های عشقی، اجتماعی و اقتصادی شده و بقولی بدشانسی و بد بختی وجودشان را فرا می گیرد و هیچ دلیلی هم برای این کارها پیدا
نمی کنند.از طرفی عده دیگری با شرایط به مراتب پائین تر از نظر علمی، تحصیلی، فعالیت، ظاهر، شکل و قیافه، طرز بیان و بسیاری خصوصیات دیگر خیلی موفقترند و هیچ پارامتر ارزشمندی نیز برای پیشرفتهای آنان نمی توان پیدا نمود.

در این میان جمعی یافت می شوند که جملات چشم زدن، طلسم شدن و غیره را بیان می کردند و در مقابل جمعی سخنان آنان را خرافاتی و متحجرانه می خوانند.
با گذ شت زمان و مطالعه پیرامون علوم غریبه و آشنایی با مسائل در این زمینه واقعیت مسئله مشهود شد که هم چشم زدن و هم طلسم و سحر می توانند تاثیرات فراوان در این راستا داشته باشند که علاوه بر استفاده از باطل سحر و حرز و دعا و امثال آنها که همگی مؤثر واقع می شوند، ولی طبیعی است که پس از اینکه اتفاقاتی ناهنجار در زندگی افراد رخ میدهد و به این نتیجه می رسند که مورد چشم زخم یا طلسم قرار گرفته اند تازه باید در پی باطل کردن آن باشند. در این مطلب می خواهم با شناخت ازین واقعیت دریابیم که اگر در معرض چنین نیروهایی قرار گرفتیم چگونه تاثیری در ما نداشته باشند.

محیطی که در آن زندگی می کنیم سرشار از امواج مثبت و منفی است و هر چه از حساسیت بیشتری برخوردار باشیم زودتر و بیشتر تحت تاثیر آن قرار می گیریم. درست مانند زمانی که بستر رشد میکروب یا ویروس در بدن ما فراهم باشد و با کوچکترین عارضه ای رشد بی رویه آنان بتواند باعث بیماریهای متعد د و خانه خرابی شود. پس در مورد افرادی که از حساسیت بیشتری برخوردارند به راحتی چشم می خورند و جادو و افسون در آنها زودتر اثر می کند.

بالطبع قانون جاذبه و مغناطیس نیز شامل این اصل می شود که هر چیزی شبیه خودش را جذب میکند و آب، آب را پیدا می کند و آبچاله گودال را. بنابراین همیشه آدم خوب، آدم خوب را و آدم بد آدمهای بد را پیدا می کند و هنرمند باهنرمند ، کبوتر با کبوتر باز با باز هم پرواز می شوند.

همانگونه هر چه امواج منفی به سمت دیگران ارسال کنیم و درون خودمان را از کینه و خصومت نسبت به دیگران پر کنیم سمومات این امواج منفی اولین تاثیر را روی خودمان می گذارد، چرا که اگر بخواهیم دیگری را عصبانی و ناراحت کنیم باید اول خودمان عصبانی و ناراحت شویم. پس اگر خودمان منبع امواج منفی باشیم بوی گند و تعفن این امواج اول خود مان را مسموم می کند و( کارمای) آن خواسته یا نا خواسته ا ول متوجه خود ما می شود.

همه ما بی تردید در بر خورداری دائمی با امواج مثبت و منفی هستیم، امواج مثبت که زهی سعادت ولی در مورد امواج منفی نیز به صورت غریزی سپر نامرئی وطبیعی بدنمان که چون هاله های تابان می با شند با ساطع کردن انرژی و نیروهائی نسبت به عد م جذ ب یا دفع آنان اقدام می کنند. ولی اگر درهاله تابان رخنه و شکافی ایجاد شود و یا تضعیف گردد هر موج هر قدر کوچک می تواند به بدن ما اثر کرده و حتی ما را بیمار سازد، پس ناچاریم با استفاده از روشهایی قدرت دفاعی و ایمنی بدنمان را تا حدی بالا ببریم که ما را در مقابل خطرات امواج منفی محافظت نماید.

برای ایجاد یا تقویت سپر دفاعی نامرئی بدنمان می توانیم در یک اتاق نیمه روشن خلوت بدون هر گونه سروصدا حتی صدای تیک تاک ساعت و چکه کردن آب با لباس راحت روی زمین یا روی صندلی بنشنید و باچشمان بسته و چند نفس عمیق شروع کنید. تمام عضلات بدن را از پا تا سر یکی پس از دیگری آزاد و رها کنید و به آنها استراحت و آرامش کامل بدهید و تمام وجودتان را از نظر جسمی و روحی رها کنید. البته مواظب باشید پس از ایجاد این آرامش و استراحت مطلق به خواب نروید اگر بخواب رفتید پس از بیدار شدن مجددا" از ابتدا شروع کنید. پس چشمها را باز کنید و در حالت نیمه بسته با نفس عمیقی هاله بیضوی شکل را به رنگ آبی روشن همراه با رنگ سفید در اطرافتان ببینید که از اطراف آن آئینه نور شفاف آبی رنگ و سفیدی ساطع می شود.

اگر احساس کردید در بخشی از این هاله بیضوی سوراخ یا منفذی ایجاد شده است با همان حالت چشمان نیمه باز دور تا دور آن هاله بیضوی را سه مرتبه از بالا به پائین با هر دو دست بدون انقطاع بچرخانید، درست مثل وقتی که بخواهید با دو دست در اطراف جسمی ابری یا اتریک آنرا صاف و مرتب کنید، دو دست را بطرف بالای سرتان برده کاملا عمود بربدن کشیده روی هم قراردهید و چنان دستها را عمود بر بدن قراردهید که پشت دست چپ در کف دست راست قرار گیرد و از دو طرف دستها را به شکل رسم کردن یک بیضی به طرف پائین چرخانده بدون انقطاع سه بار این حرکت را پشت سر هم انجام دهید. اگر با تمرین و مداومت این حرکت را انجام دهید هاله های رنگی دور دستا نتان را با رنگ آبی متمایل به سفیدی را که از کف دست هایتان برای ترمیم سپر دفاعی بدن ساطع می شود را می توانید بخوبی مشاهده کنید، این رنگ و هاله همان سپر نامرئی و طبیعی دفاعی بدن شماست که با این عمل پس از چند بار تمرین شما بخوبی آن را مقاوم سازی و آماده محافظت کامل از بدنتان می نمائید.

حالا چگونه می توانیم این سپر نامرئی را قویتر و غیر قابل نفوذ کنیم؟

در اطاقی نیمه روشن و ساکت با حالت مراقبه (بهتر است روی زمین بنشینید.) و در حالیکه صورتتان به سمت شرق قرار دارد با ایجاد آرامش عمومی در بدن و پس از چند نفس عمیق سعی کنید نقطهء بسیار درخشان را روبروی خود مجسم کنید که این نقطه درخشان در اطراف بدن شما در مسیر خلاف عقربه های ساعت به چرخش درمی آید و در حالیکه دور شما می چرخد با خط نورانی مانند اثرو رد حرکت هواپیما در آسمان از خود بجا می گذارد و حفاظی نورانی را در اطراف شما از پائین تا بالا می سازد و پس از تکمیل این سپر نامرئی مجددا به جای اولش بر می گردد در حالیکه شما را در میان استوانه ای نورانی باقی گذاشته است. این تمرین باعث قویتر شدن سپرنامرئی و طیف امواج تدافعی کالبد شما خواهد شد. با مراقبه و تمرین مداوم نباید بگذارید هرگز به این محافظ خدشه ای وارد شود و دائما آنرا ترمیم و تحکیم نمائید.

سعی کنید این مراسم را چند روز تکرار کنید تا حدیکه کاملا‍ در آن اشباع شوید.پس هر وقت در کوچه، خیابان، اداره و یا هر محل و جائی هستید وقتی با کسی صحبت و یا بحث می کنید یا قصد همراهی و همکاری یا کمک از شخصی را دارید با توجه به مراقبه انجام شده خود را در محاط دوایر نورانی و هاله های نورانی را در محیط خود مجسم کنید و با شهامت آنچه را که می خواهید بگوئید و اهدافتان را بیان کنید. اگر مرتب این مراسم را تکرار کنید بعد از مدتی هرزمان خودتان را در آئینه ببینید در چشمانتان برقی روشن مشاهده می کنید و صورتتان را درخشانتر خواهید دید. این درخشانی ازهمان نور و هاله وجود شماست و برق چشمانتان علاوه بر اینکه باعث نفوذ کلام شما و برانگیختن اعتماد دیگران به شما میشود باعث ایجاد مهر و دوستی بین شما و دیگران می شود.

در اثر تکرار این مراقبه نه تنها این سپر نامرئی را دور خود احساس می کنید حتی حرارت آن را روی پوستتان حس خواهید کرد.

/ 3 نظر / 6 بازدید
مریم

خیلی جالب بود مخصوصا ترانه مهستی که روی برنامه بود

امیر

بانو این مطالب ریشه علمی داره؟

سارا

مطالب وبسایتتون عالیه ..ممنون چند سالی هست خواننده مطالب شما هستم موفق باشید