اعداد ستاره ای کیهانی :

 

اعداد ، هر یک در زندگی بشر وخصوصیات و تمامی چیزهایی که در محیط اطراف
او وجود دارد ، تاثیر داشته و می توانند روی یکدیگر نیز تاثیر بگذارند .

 

اعداد ستاره ای کیهانی نیز ، یکی از این نوع اعداد می باشند . هنگامی که
حرکتهای کیهانی ، انرژیها ی مهم در فضا را فعال می کنند . حرکتهای انرژی زا بوجود
آمده و آنها نیز میتوانند مواد سیال روح و یا جسم اثیری و سپس جسم مادی را تشکیل
دهند . پس از این مراحل ، ارتعاشات یا مدارات مغناطیسی مهمی در اطراف بدن شکل گرفته
و او دارای حیات می گردد .

 

 

هنگامی که خصوصیات فرد شکل می گیرد ، آن شخص دارای ارتعاشات ،مدارات ،
هاله ، رنگهای مشابه ، ماههای مشابه و ... می گردد . پس از این که فردی ارتعاشات
خود را بدست آورد ، ستاره ای توسط حرکتهای کیهانی و حرکتهای انرژی زا ، حرکتهای
مادی  بوجود آورده و ستاره ای مشابه با آن فرد ، بوجود می آید . بنابراین ، این
حرکتهای کیهانی ، آن ستاره را که ستاره ی مورد نظر آن فرد است . به وجود آورده اند
.

 

هر شخصی ، حتی گیاهان و کوچکترین موجودات نیز ، ستارهای دارد که ممکن
است در این کهکشان و یا در کهکشانهای دیگر باشد. حال چنانچه بخواهید خصوصیات ستاره
ای خویش را در زمانی که ستاره س شما شکل می گیرد ، بدانید باید به روش ذیل آن عدد
ستاره ای کیهانی را بدست آورید .

 

روش محاسبه ی اعداد ستاره ای کیهانی :

 

عدد ستاره ای خویش را که در روش قبل محاسبه نموده اید ، با عدد 18 جمع
کرده تا عدد ستاره ای شما بدست آید . مثال :

 

23= 18+5 عدد ستاره ای کیهانی

 

اعداد ستاره ای کیهانی ، از عدد 19 شروع و به عدد 27 ختم می گردد .
افرادی که عدد ستاره ای کیهانی آنها با روز تولد زمینی شان یکی باشد ، در روزهای
تولد خویش و یا مرکبی از آنها موفق تر خواهند بود . برای مثال ، چنانچه فردی روز
تولد زمینی اش عدد 23 باشد و عدد ستاره ای کیهانی فرد نیز، عدد 23 باشد ، این شخص
در روزهای 5 ، 14 ، 23 هر ماه ، موفقیتهای معنوی ، مالی و ... بدست می آورد .
بنابراین ، بهتر است که این گروه افراد بیشتر کارهای خویش را در ماههای موافق و
روزهای موافق انجام دهند . چرا که در این روزها ، امواج ستاره ای فرد فعال گشته و
آن امواج و ارتعاشات موجب می گردد تا کارهای آن شخص هر چه بهتر و موفق تر انجام
گردد.

 

/ 0 نظر / 57 بازدید