شکل و خطوط کف دست هرکس همانند اثر انگشت او منحصر به فرد است و هیچ دو انسانی را نمی توان یافت که خطوط کف دست آنها کاملا مشابه باشد.

کف بینان معتقدند که کف دست هر کس اطلاعات بسیار زیادی  را راجع به شخصیت ، منش ، خصوصیات رفتاری ،  مدت عمر و حوادث و وقایعی را که در زندگی فرد رخ می دهد بیان می کند.

بر کف دست هر کس سه خط اصلی وجود دارد  که خط زندگی ، خط قلب و خط سر نامیده می شوند.

چون این سه خط کاملا مشخص و آشکار هستند احتمال هیچ گونه اشتباهی در شناسایی آنها وجود ندارد و در نتیجه نمام کف بینان  در مورد اطلاعاتی که این سه خط به ما می دهند  نظرات تقریبا مشابهی دارند.


خط عشق
 
کف دست راست خود توجه کنید . خط عشق را در روی آن پیدا کنید .

آنگاه با خواندن تفسیر آن در مورد حس عشق در وجود خود شناخت بیشتری پیدا کنید .

 

خط سرنوشت

خط زندگی یا خط حیات ، خطی خمیده است که بر دور پایه انگشت شست چرخیده و در روی یک رگ خونی قرار گرفته است که با قلب ، شکم و دیگر دستگاههای حیاتی ارتباط دارد .

از روی خط زندگی می توان میزان طول عمر فرد ، همچنین وضعیت سلامتی یا بیماری او را در دوره های مختلف زندگی او مشخص کرد .   

 

خط سر
خط سر یا خط نیروهای ذهنی ، مهمترین خط است و نحوه قرار گرفتن این خط در روی هر دو دست مهم و تعیین کننده است.

به طور کلی خط سر در روی دست راست ویژگی تربیتی را در شخص مشخص می کند. کف بینان متقعدند اگر وضعیت و نحوه قرار گرفتن این خط درروی دست چپ و دست راست باشد این شخص دوران اولیه زندگی خود را بدون مشکل و گرفتاری  طی کرده و نیروهای مغزی او به گونه طبیعی رشد یافته اند .

 

تپه های دست
کف بینان قدیمی یونان کف دست را به نواحی مخبلفی تقسیم کرده اند و هر کدام را با نام یکی از سیارات نامگذاری کرده اند و آنها را دارای معانی خاصی می دانند و کیفیات و ویژگی های مختلفی را به آنها نسبت داده اند .


از جمله تپه خورشید را مسئول موفقیت و ثمر بخشی ، سیاره تیر را مسئول علم و دانش و عقل و خرد و تجارت ، سیاره مریخ را مسئول شجاعت و جنگندگی و  انرژی حیات ، سیاره ناهید را مسئول شور و هیجان و عاطفه ، سیاره مشتری را مسئول جاه طلبی و قدرت ، سیاره کیوان را مسئول حس کنجکاوی و دور اندیشی و افسردگی ، و کره ماه را مسئول احساسات رمانتیک و تخیل دانسته اند .

/ 0 نظر / 4 بازدید