عدد ارتعاشی 11 :

 

 

 

این نوع عدد ارتعاشی ، سطح ارتعاش فوق العاده ای دارد . اما اغلب افراد
این گروه ، دچار انواع بیماریها هستند و اغلب دارای 2 و یا 3 نوع بیماری مزمن و یا
مهم می باشند . این نوع بیماریها ، بدان علت است که آنان دچار نوعی به هم ریختگی
مدارات مغناطیسی اطراف بدن خویش هستند
.

 


 

این مدارات ،5 مدار بوده ،اما به علت وجود این اختلالات در مدارات ،
بیماریهای مختلفی به سراغ افراد این گروه ارتعاشی خواهد آمد

.

 


 

رنگهای تند و گرم ، می توانند ارتعاشات این گروه را بالاتر و رنگهای سرد
و یا ملایم و گاه حتی تیره ، می توانند سطح ارتعاشات آنان را پایین
آورند
.

 

 

 

خصوصیات اخلاقی این گروه ارتعاشی ، بسیار شدید است واغلب عصبی ،خودخور و
گاه مغرور هستند . این نوع خصوصیات ،بر ضد ارتعاشات آنهاست و گاه این خصوصیات
اخلاقی ،می تواند آن سطح ارتعاشات بالا را از بین برده و آنها را به بیماریهای
مختلفی دچار سازد
.

 


 

گوشت حیوانات پستاندار ،می تواند سطح بالای ارتعاشات افراد را به هم
ریخته و مدارات آنان را دچار اختلال سازد . چرا که اختلال در ارتعاشات ، بر روی
خصوصیات اخلاقی و حتی روحی و روانی این گروه اثر می گذارد . بنابراین توصیه می گردد
که آنها از گوشت حیوانات پستاندار مصرف نکرده و بیشتر ، سبزیجات و میوه مصرف
نمایند
.

/ 0 نظر / 19 بازدید