بر روی تکه های یک اندازه کاغذ سوالاتتان را بنویسید و سپس کاغذ ها را به صورت گلوله های کوچکی دراورید ، حالا تمام گلوله ها را همزمان داخل ظرفی خالی بیاندازید و سپس ظرف را از اب پر کنید.

جواب سوالی که زودتر از بقیه بروی اب بیاید بله است !

/ 0 نظر / 2 بازدید