مشخصات کلی متولدین شهریور

 

متولدین این ماه عموماً افرادی فهیم – دانا و باهوش – منظم و دقیق – دل رحم و با محبت – صبور – قانع – مودب – خود کفا – دور اندیش – طرفدار قدرتمندان – سالم و تندرست – خوش تیپ – خوش سخن – وظیفه شناس – فعال – سود جو – اهل سازش – سرمایه طلب – بد پیله در کار – گاه زود رنج و خرده گیر – اغلب خون سرد و خود دار – دارای قدرت درک خوب – کمال گرا – مراقب سلامت خود – متکی به نفس – قابل انعطاف – میانه رو – اهل انتقاد – با شرم و حیا – طرفدار قانون – اهل عمل – اغلب در کودکی مبصر کلاس – در بزرگسالی ، مدیر و رئیس و غیره – در کارها حواس جمع – مچ گیر افراد – جدی و با انضباط – تاثیر پذیر از تعریف و تمجید دیگران – طالب همسر و عشق واقعی – در جوانی درسخوان و دارای حافظه ای خوب

/ 0 نظر / 2 بازدید