.

رابطه سحر آمیز اعداد مفرد :

چنانچه اعداد روزهای موفقیت آمیز هر گروه عددی را
با هم جمع نموده و سپس ساده کرده تا به یک عدد یک رقمی تبدیل گردد ، خواهید دید که
میان آن اعداد رابطه خاص برقرار است . به طوری که اعداد 1 الی 4  هر یک با عدد 4
اختلاف از عدد 4 شروع ، و به عدد 16 ختم می گردند . مثال :

عدد سحر آمیز روزهای موفقیت گروه
یک

     28 -
19 - 10 – 1 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

عدد سحر آمیز روزهای موفقیت گروه
دو            

           29 – 20 – 11 – 2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

عدد سحر آمیز روزهای موفقیت گروه
سه     

               30 – 21 – 12 – 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

عدد سحر آمیز روزهای موفقیت گروه
چهار     

              16 = 4 + 4 + 4 + 4
=
31 – 22 – 13 -  4

 

در مورد عدد مفرد 5 ، جمع روزهای موفقیت آن یک
رقم بالاتر از آن عدد حاصل می گردد . مثال :

23 – 14 – 5 = 5 + 5 + 5 =
15

در مورد عدد مفرد 6 ، جمع روزهای موفقیت آن عدد 9
می گردد .


<--
24 – 15 – 6 = 6 +
6 + 6 = 18

در مورد اعداد 7 و 8 ، جمع روزهای موفقیت آنها ،
هر یک سه رقم با یکدیگر تفاوت دارند .

مثال :  3  25 – 16 – 7 = 7 + 7 + 7 = 21 --->

26 – 17 – 8 = 8 + 8 + 8 =
24
---> 6

در مورد عدد 9 ، جمع روزهای موفقیت آن به هر صورت
عدد 9 می گردد که بار دیگر سحر آمیز بودن عدد 9 در این مورد نیز به اثبات می رسد ،
مثال :

9 27 –
18 – 9 = 9 + 9 + 9 = 27  --->


 
/ 0 نظر / 27 بازدید