روش محاسبه اعداد ستاره ای :

روش محاسبه سالها و نوع آن بر اساس
سال تولد شخص می باشد .

مثال : چنانچه فردی در سال 1335 شمسی به دنیا آمده
باشد ،

باید دو عدد اول را با یکدیگر جمع نموده

و دو عدد بعدی را نیز
با هم جمع کرده

و هر دو عدد حاصل شده را ، از عدد 9 کسر
نمایید.

1+3=4 3+5=8

9_4=5
9_8=1

5+1=6

1+3+3+5=12

12+6=18 1+8=9

سپس هر دو عدد
حاصل شده را نیز با یکدیگر جمع نموده

و بعد آن را با عدد جمع کل سال تولد
جمع بسته

و چنانچه عدد بدست آمده یک رقمی باشد ، باید از عدد 9 کسر شود
.

همچنین اگر عدد بدست آمده دو رقمی باشد ، باید با هم جمع کرده

و پس
از ساده نمودن ، از عدد 9 کم کنید .

چنانچه جمع دو عدد 9 باشد ، دیگر کسر
نمودن آن از عدد 9 لزومی ندارد .

هنگام محاسبه ی سال میلادی ، مرحله جمع
اعداد سال انجام نمیشود.

پس از بدست آوردن مجموع دو عدد ، آن را با عدد 9
جمع کرده

و اگر عدد حاصل شده دو رقمی بود ، آن دو را نیز با هم جمع کنید
.

مثال : 1928 میلادی

1+9=10 1+0=1 2+8=10 1+0=1 9_1=8
9_1=8

8+8=16 16+9=25 2+5=7

عدد ستاره ای ( عدد سال تولد
)

همچنین ، در مورد سالهای قمری نیز ، به صورت سال شمسی

محاسبه می
گردد .

هر یک از افراد دارای ارتعاشی از عدد 1 تا 9 می باشند ،

که
خصوصیات خاصی دارند .

/ 1 نظر / 4 بازدید
امیر

با سلام مطالب خوبی داشتی ممنون میشم اگه به روز کنی....