پیش بینی ازدواج توام با عشق زیاد در چارت تولد
ازدواج اتفاقی است که با عشق متقابل اتفاق می افتد.در این مقاله آسترولوژر Geeta Jha قصد بررسی این مورد را دارد که چه ترکیباتی نشان دهنده این هستند که مولود ابتدا قویا عاشق خواهد شد و سپس ازدواج خواهد کرد،به عبارتی چگونه فردی ازدواجی توام با عشق زیاد خواهد داشت. فاکتورهایی که در بررسی این کیس مورد توجه قرار می گیرند،عبارتند از:
خانه پنجم چارت : تمایلاتی برای لذت بردن
خانه هفتم در چارت : ازدواج،همسر،هارمونی،عشق
سیاره ونوس : نشان دهنده همسر(در چارت مردان)،لذت های جنسی
سیاره ماه : احساسات
ژوپیتر : نشان دهنده همسر(در چارت زنان)
راهو : سیری ناپذیری در لذت های جنسی
ترکیبات مورد نظر به صورت زیر می باشد :

 • هنگامی که ماه،ونوس،سترن در اتصال باشند،شخص مستعد این نوع ازدواج می باشد.
 • لرد خانه پنجم و لرد خانه هفتم در برج یکدیگر باشند.
 • لرد خانه پنج و لرد خانه هفتم با هم در خانه ای قرار بگیرند.
 • لرد خانه هفتم در خانه پنجم باشد یا سرور خانه پنجم در خانه هفتم باشد
 • سرور خانه اول با لرد خانه هفتم یا در تعویض بروج با خانه هفتم باشد،یا به خانه هفتم نظر کند.
 • لرد خانه پنجم و هفتم به یکدیگر نظر کنند.
 • ژوپیتر در چارت خانم ها در حالت خجسته باشد.
 • ونوس در چارت آقایان در حالت خجسته باشد.
 • راهو در لاگنا باشد و خانه هفتم تحت هیچ تاثیری از ژوپتر نباشد.
 • لرد خانه هفتم بروجش را با لرد خانه 11 عوض کند و مارس در خانه پنجم باشد.
 • لرد خانه اول،پنجم،هفتم در طبیعت نحس باشند و ارتباطی با خانه هشتم داشته باشند.احتمال این نوع ازدواج وجود دارد.
 • ونوس به همراه ژوپیتر و ونوس در خانه های تریکونا یا کندرا باشد.
 • ونوس در خانه پنجم یا نهم از اسندانت یا ماه باشد.
 • ماه در ترکیب با سرور اسندانت در لاگنا باشد.
 • دومین خانه از ماه،خورشید یا لاگنا به شدت آسیب دیده باشد،احتمال این نوع ازدواج وجود دارد.
 • لرد خانه هفتم در ترکیب با مارس یا راهو در برج ثور یا میزان باشد.
 • در خانه نهم برج نه یا دوازده باشد و سترن یا راهو به خانه هفتم نظر کنند.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید