عدد مفرد 8 :

این گروه افراد دارای شخصیتی بسیار ملایم و محتاط
بوده که در هر لحظه ممکن است دچار تشعشعات ارتعاشی گشته و اگر واقعه ای هولناک برای
آنان رخ دهد ، قبل از آن  که جسم آنها صدمه ببیند ، روحشان آسیب می بیند . بنابراین
، آنان باید خونسرد بوده و از تمامی چیزهایی که آرامش آنها را بر هم می زند ، دوری
نمایند.

اغلب افراد این گروه به بیماریهای قلبی ، کلیوی ،
ریوی و یا معده مبتلا هستند که بر اثر نگرانی و عصبی بودن آنان به وجود می آیند
.

روزهای 8 ، 17 ، 26 با ارتعاشات این گروه هماهنگ
بوده و برای آنان موفقیت آمیز می باشند . همچنین اعدادی که به عدد 8 ختم گردند و یا
جمع آنها عدد 8 گردد ، برای آنان سحر آمیز و خوب است . همانند عدد
5318

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
زهرا

عدد مفرد 8 یعنی چی؟