از 10 آوریل -- 2 مه

 


"کودکان از PTAH" واقع گرایان هستند ، مناسب است برای یک مدت طولانی و یا نیاز به کار پشتکار. به عنوان کارکنان ، آنها را بیمار و روشمند. بسیاری از آنها با عشق به صلح و آرامش و زیبایی طبیعت برخوردار ، اشتیاق برای سرگرمی ، هنر ، موسیقی ، اغلب خوب ، صدای ملودیک داشته باشد. آنها یک میل شدید برای آسایش و راحتی ، راه هایی برای افزایش کالاهای مادی خود قرار دهند. احساسات خود را عمیق و مهم در زندگی است. مهمترین ویژگی تمایل خود را برای هماهنگی است. و در هر دو معنوی و فیزیکی است. خلق و خو بسیار دیپلماتیک است ، اگر چه شرکت تا حدودی دگم و بسته و بدگمانند. نیروی محرک اعمال خود به غلظت است. "کودکان" PTAH از درد گلو ، لوزه ها ، رینیت رنج می برند ، و باید از یک رژیم غذایی را دنبال کنید ، به دلیل گرایش به لذت گرایی. رنگ ایده آل است ، آبی ، نیلی ، سفید. بخت و اقبال تعداد -- 6

/ 0 نظر / 3 بازدید