عدد ارتعاشی 17 :

 

این گروه دارای ارتعاشاتی سبک بوده و می توانند با ارتعاشات بالا و
سنگین نیز ، هماهنگی پیدا کنند . آنان با گروه ارتعاشی 12 و 14 هماهنگ بوده و در
مقابل ، گروهای 13 و 15 نمی توانند ارتعاشات سبک و پایین خود را به حد این ارتعاشات
رسانده و با آنها هماهنگ گردند .

 

همچنین ، به علت وجود رنگهای ملایم و تند گرم در ارتعاشات آنها ، بهتر
است کهاز این نوع رنگها استفاده کنند. مخصوصا رنگهایی که با سفید مخلوط شده اند .
زیرا 6 مدار مغناطیسی آنها ، به این رنگها احتیاج داشته تا سلامتی و بهبودی و طول
عمر را برای آنها تضمین کند .

 

همچنین ، مصرف انواع گوشت به غیر از گوشت پرندگان ، برای این گروه مضر
است . آنها می توانند از گوشت اغلب پرندگان به جز عقاب و قرقی استفاده نمایند.
همچنین ، جوشانده ی شبدر ، آفتاب گردان و جوشن ، برای افراد این گروه بسیار مفید
است

/ 0 نظر / 16 بازدید