تپه قمر(ماه یا لونا):
تپه ماه تخیلات، ایده آلیسم، وطبیعت خیالپرداز شخص را نشان می دهد. صاحب اخلاق ماه چیزهای زیبا و طبیعی رادوست دارد. از مسافرت های طولانی که حس خیالپردازیش را ارضا کند لذت می برد. دمدمی مزاج، متغیر و عاشق تحول است.  

خصوصات اصلی:

تخیلات زیاد، علاقه به تنهایی وخلوت، سردی و بیعاطفگی ناشی از ضعف سلامت، برخورد سرد وعدم حس همدردی، سرگردانی ذهنی، علاقه به عرفان و تصوف

خصوصیات ظاهری:

چاق، قد پلند با دست و پای گوشتی، رنگ پریده، شکم برآمده، گوشت نرم،  موی نرم وابریشم مانند.

خصوصیات روانشناختی:

منزوی، شخصیت غیر جذاب، درون گرا، عشق به تصوف، طبیعت سرد وبیروح، خودخواه، خیال پرداز، خرافه پرست، تنبل وسست.  .

گسترش بیش از حد تپه ماه:

این مورد نشانه خطر است و حس گرایی شدید رانشان می دهد. فرد مستعد بیماری هایی چون هیستری، جنون و عصبیت است.  

گسترش کم تپه ماه:

این مورد نشانه عدم تخیلات ایست و عیبجویی فرد رانشان می دهد.

سایر انگشتان فرد دارای اخلاق ماه:

انگشتان صاف نشاندهنده گیرایی بالا ، کشف و شهود زیاد، خوشگذرانی، خرافاتی بودن، عجول بودن و الهامات قوی فرد است.

انگشتان دراز نشاندهنده کندذهنی فرد است و فرد دربیان احساساتش مشکل دارد.

انگشتان کوتاه نشاندهنده سرعت در نتیجه گیری و در نتیجه قضاوت اشتباه در مورد دیگران است. او بیشتر منتقد و شکاک است و لذا گوشه گیر می شود.

بندهای انگشتان:

اگر اولین بند گسترده باشد، تخیلات ماه به حد افراط می رسد و شخص دچار توهم می شود.

 اگر دومین بند گسترده تر باشد نشاندهنده منطق فرد قویتر است و او یک متفکر خلاق می شود.

اگر سومین بند گسترده باشد فرد د احساسات پست و لذات حسی غوطه ور است.

نشانه های ادم بد با اخلاق ماه:

قدک.تاه با پوست سفید و خال خالی، چشمان خاکستری و مرطوب، پرحرفی، دروغگو بودن، خودخواهی و ترسویی، بیعاطفه و سرد، حقه باز و دورو.

بیماری های تهدید کننده فرد دارای اخلاق ماه:

رنگ سفید اخلاق ماه نشاندهنده ضعف قلب است و ممکن است نشاندهنده کم خونی، عارضه کلیه و ورم باشد.این شخص بدلیل ضعف جریان خون مستعد بیماری های بسیاری است. خطوط افقی یا عمودی قوی روی این تپه نشاندهنده سفر و خطوط ضعیف یا موجدار نشاندهنده بیماری است.

خطوط متقاطع رو تپه ماه فوقانی نشاندهنده بیماری های گلو و برونش، ورم روده، آپاندیسیت و اختلال خونی است.

تپه ماه میانی رماتیسم و نقرس را نشان می دهد.

تپه ماه تحتانی بیماری های کلیه و مثانه و ورم را نشان می دهد.

ازدواج:

صاحب اخلاق ماه سرد مزاج است و شور و هیجان جنسی ندارد. لذا نمی توند عاطفه قوی داشته باشد و لذا در زندگی مشترک موفق نخواهد بود. از لحاظ فیزیکی نیز ضعیف است. دمدمی مزاج، وسواسی، بیثبات،وعلاقمند تغییر وتحول است. بنابر این نمی تواند به انتخاب صحیح دست بزند. اخلاق ماه کلاً همسری ضعیف است.

مرد دارای اخلاق ماه عشق و جذبه طبیعی به خانه اش دارد. کلا دو نوع مرد دراین گروه هستند: گروه اول  آدمی دقیق و حکمران و عیبجو، و گروه دوم تنبل ، سست و افراط کار است. او تنها بخاطر پول و راحتی خود ازدواج می کند.

زن دارای اخلاق ماه از حس همدردی، عاطفه و فداکاری برخوردار است و به هرچه شوهرش برای او بیاورد راضی است. اما او نیز دمدمی، حساس و متغیر است.

شغل:

این افراد به دلیل تخیل بالا استعداد آهنگسازی، نویسندگی، هنر، شعر، معلمی را دارند. این افراد به دلیل سستی و تنبلی قادر به انجام کارهای سخت نیستند. لذا وضعیت مالی متوسطی دارند. اما اگر از استعداد و تخیلات ذاتی خود استفاده کنند، وضع مالی خوبی خواهند داشت.انواع طالع بینی


/ 0 نظر / 3 بازدید