اعداد مادی :

 

اعداد انرژی ، پس از شکل گیری ، به همراه مدارات موجود در فضا و انرژی های
کیهانی و همچنین امواج و مدارات جهان مادی ، تجسمی از مادیت و شخصیت مادی را شکل می
دهند.

روح نیز که یک نوع ماده می باشد، در این مرحله به وجود آمده و قالبهای متفاوتی
را انتخاب می کند. به وجود آمدن مواد سیال و مدارات روح و یا همان جسم روحی هر فردی
، باعث میشود که یک فرد با آگاهی ها و شخصیتهای ذاتی خویش ، قالبی را پیدا کرده تا
از آن طریق به این جهان مادی سفر کند.

اغلب این قالبها را ، خود فرد انتخاب کرده و مدارات مغناطیسی ای که در اطراف روح
و همچنین جسم اثیری که پس از روح شکل می گیرد ، باعث می گردند که مراکز مختلف انرژی
( چاکرا ) را در بدن فرد به وجود آورند.

تمامی این چاکراه ها ، از ابتدا باز می باشند ، اما فعالیت و یا ساکن بودن آنها
، یکی از مواردی است بستگی به بالا بردن سطح آگاهی ها و متعالی نمودن روح فرد دارد
. هر فردی باید بر طبق خصوصیات خویش ، آن چاکرا ها را به فعالیت وادارد .

سطوح انرژی که همان حرکتهای انرژی زا هستند . در هر مکان ، متفاوت می باشند .
آگاهی و یا سطوح معنوی هر شخصیتی نیز ، بستگی کامل به مکان بوجود آمدن و یا حتی سطح
انرژی تبدیل شده به ماده آن فرد دارد.

 

روش بدست آوردن عدد مادی :

ابتدا ماه تولد و روز تولد از ابتدای
سال

با یکدیگر جمع نموده و همچنین عدد کیهانی و عدد انرژی فرد را نیز جداگانه جمع می
کنیم . سپس حاصل هر دو مجموعه را نیز با یکدیگر جمع کرده و ساده می نماییم تا به یک
عدد یک رقمی دست یابیم . سپس آن را از عدد 9 کسر کنید تاعدد مادی بدست آید .

مثال :

212= ( روز تولد از ابتدای سال) 202 +10 ( ماه تولد )

مجموع عدد انرژی وعدد کیهانی 8=6+2

4 <-- 220 = 8 + 212

عدد مادی 5 = 4_9

 

اعداد مادی نیز ، هر یک خصوصیات خاصی دارند که به طور خلاصه در ذیل بیان خواهند
شد . همچنین ، ماههای موافق و مخالف هر یک نیز بیان می گردد . ماههای مخالف ، اغلب
ماههای خوبی نخواهند بود و ممکن است آن افراد به بیماری مبتلا گشته و یا در کارها
ناموفق باشند . اما در عوض ، ماههای موافق ، برای آنان ، بسیار خوب بوده و دارای
امواج موثر و مفیدی خواهند بود

/ 0 نظر / 72 بازدید