ز 4 دسامبر -- 31 دسامبر

 


افرادی که تحت مراقبت او را بلند پروازانه و زحمتکش. قادر به معامله نوآوری و اختراع. آنها دارای قابلیت های گسترده و بالا و طعم هنری. آنها می توانند به موفقیت قابل توجهی به دست ، تنها در خود ما است. آنها بسیار مستقل در زندگی است. آنها می توانند در زمان های مناسب تمرکز کنید. چه می کنید؟ ، با جدیت به علت درمان. بیش از حد ، با این حال ، می نگرند یکدیگر. بیشتر برای یک دیپلمات حرفه ای ، رسمی ، یک بازیگر و یا یک معمار مناسب است. در زندگی در یک جامعه می تواند به امری نیک ، دوستانه ، با احتیاط و قابل اعتماد ، بلکه بیش از حد سرد ، غیر قابل نفوذ برای بستن اطمینان. را تحمل دخالت در زندگی خصوصی خود را نه -- ارزش استقلال و آزادی شخصی است. ضمیمه توجه زیادی به لباس ، ایجاد و ارائه. در عشق ، عشق به شدت و authoritatively ، اما محافظه کاری بیش از حد از معاندت و آنها را هدایت به راه تنها از زندگی است. آنها اغلب انفرادی در طبیعت. نیروی محرک اعمال خود پیاده سازی است. بیماری که مستعد ابتلا به "کودک" Hathor است : اگزما ، بیماری های مقاربتی و شکستگی استخوان با جابجایی. رنگ ایده آل هستند سیاه و سفید ، خاکستری و بنفش است. تعداد خوش شانس -- 3 و 8

/ 0 نظر / 3 بازدید