پایه و اصول ارتباط حرکات سیارات با سرنوشت انسان‌ها

پایه و اصول ارتباط حرکات سیارات با سرنوشت انسان‌ها

اصول سه گانه اصل موازات

1- جهان یک واحد کاملاً منظم و هارمونیک  است،  که آن را  "واقعیت کل"  می نامیم.

2- این واقعیت کل  را به دو واحد فرعی مثبت و منفی تقسیم می کنیم که در نتیجه، امکان ایجاد واحدهای فرعی  بینهایتی  بوجود خواهد آمد که همه آنها با هم رابطه هارمونیکی دارند. این واحدهای فرعی را "واقعیتهای فرعی"  می نامیم.

3- به دلیل وجود این رابطه هارمونیک ما میتوانیم از نظم و هارمونی هر واقعیت فرعی به عنوان مرجع برای تجزیه و تحلیل  و استنتاج در مورد دیگر واقعیتهای فرعی استفاده کنیم. این اصل  را "رابطه  موازات" می نامیم.

 

بنابر اصل فوق می‌توانیم منظومه شمسی و حرکات سیارات را به‌عنوان یک واحد فرعی و بنابراین یک سیستم مرجع برای تشخیص تغییرات در فعالیت‌های زمینی (واحد فرعی دیگر) استفاده کنیم. استفاده از منظومه شمسی به‌عنوان یک سیستم مرجع، به این دلیل مناسب است که تغییرات این سیستم در حرکات سیارات منعکس می‌شود و برای هر زمانی که مورد نیاز است، قابل محاسبه و پیش‌بینی است. گرچه می‌توانستیم مثلاً تغییرات فعالیت یک موجود زنده را به‌عنوان سیستم مرجع قرار دهیم.

آن چیزی که اصول فوق می‌گویند این است که نظم طبیعت به قدری کامل است و همه پدیده‌ها به‌گونه‌ای با یکدیگر در ارتباطند که از یک پدیده می‌توان به پدیدة دیگر پی برد. پس اینجا ادعا نمی‌شود که سیارات دارای قدرت و نفوذ مرموزی هستند که بر انسان‌ها و هر چیز دیگر اثر می‌گذارند. شاید چنین نفوذی وجود داشته باشد ولی این برای ما اهمیت ندارد، زیرا برای ما فقط  نظم  دارای اهمیت است. بنابر اصول فوق می‌توانیم مثلاً روند رشد یک درخت را به‌عنوان مرجع قرار دهیم و از این طریق به روند زندگی خود یا کسی دیگر پی ببریم و با دقت فوق‌العاده زیاد چیزی پیشگویی کنیم. افرادی هستند که مثلاً از کف دست یا صورت انسان یا ته فنجان قهوه به‌عنوان مرجع استفاده می‌کنند؛ برخی از نشانه‌های طبیعت مانند پرواز پرنده‌ها، صدای حیوانات، باد و ابرها و نور و رنگ‌ها و غیره استفاده می‌کنند. منظور این نیست که پیشگویی این افراد باید حتماً درست باشد، منظور این است که همه این روش‌ها در اصل و تئوری اگر بر اساس علم صحیح باشند می‌توانند درست باشند و ما نباید در قضاوت عجله کنیم و چنین ادعاهایی را به‌عنوان دروغ یا خرافات تلقی کنیم. ولی احتیاط حتماً ضروری است؛ زیرا معلوم نیست که این روش‌ها تا چه حدی بر اساس علم صحیح است.

هر وقت  از عبارت «اثر سیارات» استفاده می‌شود به این معنی نیست که به یک ارتباط «علت و معلول» بین سیارات و انسان‌ها اشاره می‌شود. شاید چنین ارتباط وجود داشته باشد ولی این برای ما مهم نیست؛ زیرا ما فقط با نظم سر و کار داریم، نظمی که بین همه چیزها در عالم وجود دارد. ما طبق اصولی که در فوق آمده است از نظم منظومه شمسی جهت پی بردن به نظم روند زندگی استفاده می‌کنیم. از این‌رو استفاده از عبارت «اثر سیارات» تنها به علت راحتی بیان است و خواننده نباید مفهوم دیگری برداشت کند.

/ 1 نظر / 50 بازدید
م.حسین

سلام. چرا رفرنس ندادید؟ من منتظر رفرس می میانم. سپاس