عدد ارتعاشی 12 :

این عدد بسیار زیباست
و دارای ارتعاشات بسیار بالایی است . اما اگر این عدد ارتعاشی مهم را برای کارهای
دیگری استفاده کنید ،  این عدد دارای ارتعاشاتی پایین می گردد و آن کار یا عمل را
دچار مشکل می سازد

. برای مثال ، اگر شماره داوطلبی شما در امتحانی ، عدد 12
باشد ، شما در امتحان موفق نخواهید بود . اگر روز تولد زمینی شما روز 12 ماه باشد و
عدد ارتعاشی شما نیز عدد 12 باشد ، روزهای 3 و 12 ماه برای شما مناسب نبوده و حتی
اعداد 12 ، 66 ، 57، 75 ، 84 ، 48 ، 39 ، 93 نیز برای شما مناسب نمی باشد .
بنابراین ، بهتر است در هر شرایطی از این اعداد دوری کنید . البته این اعداد برای
افراد این گروه ارتعاشی که در روز دوازدهم ماه زمینی به دنیا آمده اند ،
به کار
می روند .

رنگهای گرم و ملایم ارتعاشات را بالا و رنگهای تیره و یا سرد ،
ارتعاشات آنان را پایین می آوردند ، پایین آمدن سطح ارتعاشات باعث می گردد تا فرد
به انواع بیماریها و یا اختلالات روانی و روحی و یا افسردگی روحی دچار
گردد.

ارتعاشاتی که با این گروه ، همخوانی دارند ، اعداد ارتعاشی گروههای 14
و 17 می باشند که از نظر اخلاقی با هم هماهنگ بوده و بیشتر یکدیگر را درک می
کنند.

همچنین ، به افراد این گروه ارتعاشی توصیه می گردد که از مصرف گوشت
انواع پرندگان و گوشت گاو و گوساله خود داری کنند .

/ 0 نظر / 3 بازدید