1 ژانویه -- 1 فوریه

 


"کودکان ،" آمون است دمدمی ، اصلی ، غیر معمول ، با استعداد. پیش از معاصران او برای چندین سال. آیا رنج می برند از یکنواختی است. آیا با حافظه تقریبا عکاسی وقف. این مستقل از فکر ، قلب نجیب ، اما ضعیف در حوزه احساسات. خوب در حرفه و یا به عنوان محققان. موضوعات مورد علاقه بیشتر معنوی و فکری از فیزیکی است. شناسایی خود را با هر جنبش مترقی است. اساسا ایده های جدید فشار دیگران کشیدن پشت سر او ، به دست آوردن بسیاری از دوستان از هر دو جنس. بیم داشتن از خشونت. نیروی محرک اعمال خود از اختراع است. در عشق ، تجارت آزاد را ترجیح می دهند -- ایجاد فرش عروسی ممکن است ثابت می شود بسیار دشوار است. "کودکان ،" آمون به طور کلی لذت بردن از سلامت خوب است. اما در مورد نیازهای خاص خود را به سیستم عصبی باقی می ماند -- در طبیعت ، و گوارشی -- -- باید یک تعادل ذهن ، آرامش اطمینان بیش از حد اشتها اغلب به چاقی منجر می شود -- باید بیشتر تمرین های ورزشی ، به جای نشستن برای ساعت ها در دفتر و یا کتابخانه. رنگ مناسب برای "فرزند" آمون آبی ، آبی و سیاه و سفید است. تعداد خوش شانس -- 2 و 7

/ 1 نظر / 3 بازدید

5ف4قث