عدد ارتعاشی 15 :

افراد این گروه ، ارتعاشات فوق العاده پایینی دارند . البته ، پایین
بودن نه به آن معنا که آگاهی معنوی آنها پایین است ، بلکه به این معناست که مدارات
مغناطیسی اطراف بدن آنها دارای فقط 2 مدار است . در نتیجه ، این گروه افراد دارای
هوش سرشاری هستند و معمولا در میان افراد نخبه ی جهان ، می توان آنها را یافت .
آنان بسیار حساس ولی مغرور بوده واز محبت دیگران خشنود می گردند .
این گروه
خانواده ی خویش را بسیار دوست داشته و به آنها وفا دارند .
ارتعاشات پایین این
گروه باعث می گردد ، هنگامی که این گروه ، با افراد گروه 11 و یا گاه 12 و 14 ،
برخورد نمایند  اختلالات مداری وارتعاشی بوجود آید و دچار اختلال گردند

آنان
گاه دچار نوعی سر درد نیز می گردند . بنابراین ، به این افراد توصیه می گردد که جهت
پیشگیری از بیماری ، از این گروه دوری کرده و در مقابل ، با گروههای 10 ، 13 ، 16
که هماهنگی بیشتری دارند ، ارتباط بیشتری داشته باشند .

رنگهای ملایم و گرم
می تواند ارتعاشات بدن آنان را سبک و رنگهای سرد و تند ، رنگ ارتعاش آنها را تغییر
داده و پایین می آورد . البته هر دو مورد برای این گروه مضر است . بنابراین ، توصیه
می گردد که این افراد ، اغلب از رنگهای روشن همراه با رنگ سفید و حتی سفید و یا
متمایل به آن استفاده نمایند.

همچنین ، آنان باید از مصرف گوشت پرندگان ،
گوسفند و گاو دوری کرده و به جای آنها ، از گوشت ماهی و حبوبات مصرف نمایند تا
ارتعاشات آنها هماهنگ وهم سطح گردد .

/ 0 نظر / 21 بازدید