عدد

برای یافتن عدد چرخة زندگی خود( یا هر کس دیگر) باید مراحل فوق الذکر را تکرار کنید. اسم و شهرت تکرار کنید. اسم و شهرت خود را نوشته، ارزش عددی هر حرف را زیر آنها قرار دهید، آنگاه تمام اعداد را به شیوه بالا با هم جمع بزنید تا سرانجام یک رقم منفرد به دست آید...
در تعیین عدد چرخة زندگی خود همیشه از اسمی استفاده کنید که شما را با آن خطاب می کنند. مثلاً اگر زن متأهلی هستید از نام خانوادگی خود برای تعیین عدد مزبور استفاده کنید، مگر آنکه به دلایل حرفه ای و تجاری شما را با همان نام خودتان بشناسند. اگر غیر از نام کوچک و نام خانوادگی، نام میانه یا نام پسوندی دارید که به ندرت از آن استفاده می شود، مانند« علی جعفری تهرانی» که تهرانی کمتر یا اصلاً استفاده نمی شود، بهتر است هنگام تعیین عدد چرخه زندگی، قسمت کم استفاده ـ در این جا، تهرانی ـ را حذف کنید. اگر شما را با لقبی خطاب می کنند، یا نامتان را به اختصار بیان می کنند، مانند «ابی» به جای «ابراهیم» یا «گلی» به جای «گل آرا»، می توانید از همان اسم اختصاری در تعیین چرخة زندگی استفاده کنید.
بدیهی است شما هم نظیر بسیاری افراد دیگر می توانید عدد چرخه زندگی خود را تغییر دهید ـ و البته نفحه ای که بر شما تأثیر می گذارد دگرگون نیز می شود. برای این کار، تنها کافی است املاء حروف اسم خود را تغییر دهید، مثلاً( Mahdi) به جای (mehdi). با وجود این، پیش از آن که جداً به فکر هر نوع تغییر نام باشید، نخست عدد چرخه زندگی خود را بر اساس نامی تعیین کنید. که اکنون از آن استفاده می کنید. سپس، اگر قویاً احساس کردید نفحات آن عدد با اندیشه ها و آرمانها، احساسات یا عقل و خرد شما سازگار نیستند، به محض(تغییر اسم تان)، تغییر بخت و اقبال (شما) رجوع کنید.

/ 0 نظر / 6 بازدید