برای به دست آوردن عدد تقدیر ، باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی از اعداد یک تـا 9 یا 11 یا 22 برسیم. مثلاً اگر عدد سرنوشت کسی 4 ، و عدد علامت خورشیدی او 9 باشد ، آنگاه داریم : 4 = 3+1 = 13 = 9+4 یعنی عدد تقدیر او 4 است.

/ 0 نظر / 2 بازدید