افراد با عدد تقدیری متفاوت می توانند دارای خط سیر مشابهی در زندگی باشند و طبق تمایلات و خواص نهفته در عدد تقدیری به شیوه خاص خود کارها را انجام دهند.

 

بعنوان مثال اگر شغل بازیگری را مد نظر قرار دهیم، حضور هریک از افراد با اعداد تقدیری متفاوت در این شغل به گونه  زیر قابل تفسیر است :

افراد با عدد تقدیری 1 از رهیافت خلاق،

افراد با عدد تقدیری 3 از شایستگی مخصوص در بیان احساسات،

و افراد با عدد تقدیری 6 از آرمان گرائی در نقش خودشان استفاده می نمایند.

افراد با عدد تقدیری 7 از شانس بکارگیری باطن خود برای ایمنی نقش خود برخوردارند.

افراد با عدد تقدیری مشابه نیز در جنبه های مختلف زندگی و در هر شغلی یافت می شوند. اگرچه مردم با مسیر زندگی مشابه ممکن است در اطراف بعضی از زمینه های خاص تجمع یابند، اما عوامل بسیاری در پیشگوئی کار اشخاص یا آنچه که باید دنبال کنند، دخالت دارند.

بسیاری از ما شغل مان را بر پایه مفاهیم و ارزش های شخصی، سابقه اقتصادی-اجتماعی، سطح درآمد مورد انتظار، سطح معلومات، تماس و نفوذ سایر افراد، اعتقادات و ارزش ها و عوامل دیگری انتخاب می کنیم.

بعضی اوقات سازش و مصالحه می کنیم و فعالیتی را که دوست داریم فدای کار با درآمد بیشتر یا مورد پسند سایرین می کنیم. در نتیجه کاری که برای زندگی انتخاب می کنیم، عمیقا به درک مستقیم ما و ارزش های موجود و همچنین احتیاجات و موقعیت های ما بستگی دارد. 

عدد تقدیری نشان دهنده برخی از تمایلات ذاتی، موضوعات و استعدادهائی است که افراد را  

     برای یک نوع کار بخصوص مستعد می کند.

 

هیچ شغلی تنها و کاملترین شغل برای فرد به حساب نمی آید. ما می توانیم رشد کرده و در شغل های مختلف در عرصه های بزرگ و کوچک کار کنیم.

بطور مثال:

افراد با عدد تقدیری 3 می توانند در رابطه با دیگران در میان دوستان و همقطاران یا در خوانندگی، سیاست یا تدریس و سایر موارد خود را ابراز کنند.

افراد با عدد تقدیری 8 قادرند نسبت به جهان و در سطوح ملی یا محلی یا حتی در بین دوستان و همقطاران مشهور شوند.

مسئولیت ما این است که اجازه دهیم عمیق ترین تمایلات استعدادهای درونی مان بصورت خدمت یا شغل انتخابی و به مثبت ترین شکل تظاهر یابد.

/ 0 نظر / 30 بازدید