عدد مفرد 5 :

ارتعاشات این عدد موجب اختلالات روحی و روانی
فرد میگردد . این گونه افراد دارای خصوصیات بسیار مرموزی بوده و هرگز افراد دیگر از
ظاهر و باطن آنان با خبر نخواهند شد . اغلب آنها بسیار مهربان بوده و افراد خانواده
و خویشاوندان خود را ، بیشتر از دوستان خویش دوست دارند . این گونه سطوح ارتعاشی به
آنها اجازه می دهد تا رازهای خویش را از دیگران پنهان نگاه دارند
.

شخصیت درونی آنان بسیار با محبت و دوستانه است .
به طوری که اگر شما سالهای متمادی با این گونه افراد زندگی کنید، هیچ گاه این شخصیت
خویش را بروز نمی دهند. اغلب زنان و مردانی که دراین گروه هستند ،  خیلی زود از سوی
همسرانشان مورد تحقیر قرار می گیرند ، چرا که نمی توانند این شخصیت بسیار مهربان
خود را بروز داده و بر زبان آورند . البته آنان شاید در عمل بهتر آن را نشان دهند
.

چنانچه روزهای 5 ، 14 و 23 با روز تولد آنان یکی
باشد ، در کارها بسیار موفق خواهند بود ، همچنین ، اغلب آنان در اول هرماه دارای
شخصیتی منزوی می گردند و باید افراد اطراف این گروه ، آنها را به حال خود رها سازند
.

اعدادی که به عدد 5 ختم گردند و یا جمع آنان عدد
5 شود همانند 4325 می توانند در زندگی این افراد ، نقش بسزایی داشته باشد
.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید