صورت فلکی شیر یا (اسد) نام یکی از صورت‌های فلکی منطقةالبروجی است.

 

نام لاتین این صورت فلکی Leo است. دوهزارسال‌پیش صورت فلکی ماه مرداد بوده است. این صورت فلکی در فصل بهار در نیمکره شمالی ودر پاییز در نیمکره جنوبی قابل مشاهده‌است. نقش آسمانی شیر (به عربی: اسد) جزو صور معدودی است که به نام خود شباهت زیادی دارند.

«اسد» در زمان مصر باستان هم از تقدس ویژه‌ای برخوردار بوده‌است. این تقدس به طغیان سالانهٔ نیل و قرار گرفتن خورشید در صورت فلکی اسد مربوط می‌شده، چه این طغیان برای باروری زمین اهمیت حیاتی داشته‌است.اسطورهٔ این صورت فلکی زیبا و درخشان به رنج اول هرکول- قهرمان افسانه‌ای یونان- مرتبط می‌شود. هرکول در ماموریت اول خود موظف بود شیری را که در روستای نِمیا (Nemea) موجب آزار و اذیت اهالی شده بود و به شیر نِمیا هم معروف بود، از بین ببرد.در عین حال کاری که هرکول انجام داد به وسیله «گیل گمش» خدای خورشید انجام گرفته بود، برخی می‌گویند که ارتباط این صور فلکی با خدای خورشید حاصل انطباق این صورت فلکی درمنطقه البروج بابلی با انقلاب تابستانی است. صورت فلکی اسد در تاریخ مصر، جایگاه طلوع خورشید پس از آفرینش آن (در نزدیکی ذنب الاسد) می‌باشد و از این رو به آن خانه خورشید نیز می‌گویند.

 

 

 

 

۸۸ صورت فلکی امروزی 

آبمارآتشدانارابه‌راناژدهااسب بالداراسب کوچکاسکنهآفتاب‌پرستبادبانبزغالهبرساووشبرهپیالهپیکانتاج جنوبیتاج شمالیتازی‌هاترازوتک‌شاختلسکوپتلمبهتورتوکانجویچلپاسهچلیپاخرچنگخرس بزرگخرس کوچکخرگوشدرنادلفیندلودوپرگاردوپیکردوشیزهذات‌الکرسیروباهکزانوزدهزرافهزن برزنجیرساعتسپرسکستانسگ بزرگسگ کوچکسنگتراشسه‌پایهسه‌سوسیاه‌گوشسیمرغشاه‌تختهشکارچیشلیاقشیرشیر کوچکطاووسعقابقطب‌نماقنطورسقیفاووسکبوترکژدمکشتیدمکلاغکمانکورهکوهمیزگاوگاورانگرگگونیاگیسومارمار باریکمارافسایماکیانماهیماهی پرندهماهی جنوبیماهی زرینمثلث جنوبیمرغ بهشتیمگس جنوبیمیکروسکوپنهنگهشتکهندی

منطقةالبروجبرج‌های فلکی منطقةالبروجحمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت Aries.svg Taurus.svg Gemini.svg Cancer.svg Leo.svg Virgo.svg Libra.svg Scorpio.svg Sagittarius.svg Capricorn.svg Aquarius.svg Pisces.svg صورت‌های فلکی بر دایرةالبروجبره گاو دوپیکر خرچنگ شیر دوشیزه ترازو کژدم مارافسای کمان بزغاله دلو ماهی

ستاره‌بینی • ستاره‌شناسی

/ 0 نظر / 40 بازدید