تاثیرات ماه بر سرنوشت )

امواج کره ماه :

باید توجه داشته باشید که یک عدد ستاره ای ، در اصل عدد کهکشانی و یا عدد ستاره
ای کیهانی است که کهکشان مورد نظر را نشان داده و هر فردی که عدد ستاره ای او ، یکی
از این اعداد باشد ، ستاره ی وی در آن کهکشان به وجود می آید . این اعداد ،اعداد
کلی هستند .

پس از این که ستاره ی مورد نظر فرد تعیین شد ، خصوصیات او نیز ، شکل می گیرد .
عوامل اطراف نیز ، بر ارتعاشات و حتی ستاره و گاه سیاره ی فرد نیز اثر میگذارد که
گاه این اثرات مفید وگاه مضر می باشند .

کُره ماه امواج بسیار نامطلوب و گاه مفیدی را از خود ساطع میکند.

این امواج باعث تغییر وتحولات بسیاری در تمامی موجودات ومحیط اطراف سطح کره ی
زمین می گردد . امواج ماه که دارای ارتعاشات سنگینی است ، می تواند حتی بر روی هسته
و جبه ی زمین نیز اثر گذار باشد . البته این تاثیرات بسیار زیاد است .

لایه های زمین ، هر یک بر اثر امواجی که از سطح کره ی ماه ساطع می گردد ، دچار
کشش شده و گاه کوچک و یا بزرگ می شوند . این تغییر حالت لایه های زمین مربوط به
امواج کره ی ماه و همچنین دو سیاره ی دیگر به نامهای مشتری و پلوتون در منظومه ی
شمسی است که به علت کروی نبودن کره ی زمین ، این نوع امواج می توانند علاوه بر سطح
وهسته ی زمین ، بر جو آن نیز اثر بگذارند .

این نوع امواج بسیار قوی بوده و معمولا در شبهای کامل مهتابی ، کره ی ماه این
امواج را شدیدتر ساطع میکند. در هر سال کره ی ماه و این دو سیاره ، دو بار امواج
خود را به طور یکسان ساطع کرده و در نتیجه ی ، کره ی زمین ، عطارد و زهره را مورد
هجوم قرار داده و این سیارات صدماتی را متحمل می گردند.

امواج ماه همچنین باعث ایجاد زلزله ، رانش زمین ، طوفانهای شدید ، گردباد ،
آتشفشان و .. در کره ی زمین می گردند . اعداد نیز بر این نوع حرکتها اثر میگذارند .
حرکتهای کیهانی وامواج و انرژیهای موجود در فضا ، هر یک درهر لحظه عددی را از خود
ساطع می نمایند. در هر سال دوبار این اعداد مخرب ایجاد می گردند . اما این اعداد ،
رازی است در کیهان و گفته نخواهد شد . این اعداد و امواجی که از سوی آنها پرتاب می
گردند. بر کرات مختلف اثرات مخربی دارند .

/ 0 نظر / 35 بازدید