قرن اول، قطعه ی اول می نشیند تنها در شب و در کتابخانه ای پنهانی مطالعه میکند. آنجایی که یک سه پایه ی برنجی وجود دارد. یک شعله ی باریک از خلاء به دست می آید و با موفقیت آنچه را که نباید بی هوده باور کرد را درست می کند تفسیر:این دو بیتی و دوبیتی که بعد از این آمده است روش نوستر آداموس را نه در آینده نگری بلکه در غیب گویی روشن می سازد. نوستر آداموس که از شاگردان دبستان عرفانی نئوپلوتونیوس بود بیگمان دانش پیشگویی را از کتابی به نام اسرار مصری ها (demysteris egyptorum) که دیگر بار در سال 1547 در لیون از سوی دوستداران عرفان پلوتون به چاپ رسید آموخت و ده سانتوری خود را پس از به چاپ رساندن کارهای نخستین که دربرگیرنده ی چند سالنامه بود انتشار داد. به هرگونه بیشتر اجزایی که تجربیات غیبی با همیاری آنان به انجام  می رسد در این دو بیتی موجود است. شب هنگام است، نوستر آداموس در کتابخانه ی پنهانی خود تنهاست و کتاب های پنهان و ممنوعی را می خواند که الهام بخش پیشگویی های اوست. به کارگیری سه پایه ی برنجی روشی بود که از سوی نئوپلوتونیست ها برای پیشگویی به کار گرفته می شد. این چنین که بر روی این سه پایه جامی پر آب نهاده می شد که نگرنده آن قدر به آن خیره می ماند تا رنگ آب به تیرگی می گرایید و نقش هایی از آینده در آن آشکاره می شد. منظور از فروزه ی باریک همان روشنایی الهام است که در نوسترآداموس به هنگام آینده خوانی دیده می شد.کتاب میشل دونوستر آدام یا همان نوستر آداموس به ده بخش که هر بخش یک قرن یا (century) نام دارد و در هر بخش به استثناء قرن هفتم که به طور اسرار آمیزی داری 42 پیشگویی ست بقیه ی قرن ها هر کدام دارای 100 پیشگویی هستند. متذکر میشوم که هر قرن به معنای 100 سال نیست و هیچگونه ربطی به سال ندارد. به طوری که بلا استثناء در هر قرن پیشگویی هایی آمده است که مربوط به دوران نوستر آداموس است. یا مربوط به انقلاب فرانسه و اتفاقاتی که در آن افتاده است.قرن یک، قطعه دو با عصایی در دست در مکانی ست در میان پایه های سه پایه ای آن مرد با آب به هر دوی لباس و پاهایش آب میپاشد یک صدا، ترس، او در لباس هایش می لرزد شکوه ایزدی، خداوند نزدیک به اون نشسته است تفسیر: در این دوبیتی نوسترآداموس به بیان چگونگی شیوه ی خود، در آینده نگری ادامه می دهد. او با عصای خود میانه ی سه پایه ی برنجی را لمس می کند سپس پاها و جامه ی خود را با آبی که در جام بر روی سه پایه نهان شده است مرطوب می کند و این همان روشی است که پیشگویان معبد اپولو در زمان های دور در اوراکل برای الهام گیری از نیروهای فراهستی به کار می گرفتند. نوسترآداموس به هنگام دریافت نیروهایی که خود آن ها را فرا خوانده بود در وحشت می شد، او به همان روشنی که آن نیروها را می شنید آنان را می دید. آنان با او به سخن در می آمدند و آنگاه او، شنیده های خود را، به گونه ی پش بینی بر روی کاغذ می آورد..قرن اول، قطعه ی 50از سه نشانه ی آب مردی زاده خواهد شد کسی که سه شنبه را به عنوان روز مقدس خود انتخاب خواهد کرد.از شهرتش تمجید خواهد شد، فرمانروایی و قدرتش بر روی زمین و دریا گسترده شده، و باعث آزار شرق خواهد شد.تفسیر: در این دوبیتی از مردی سخن رفته است که سه نشانه ی آب "حوت،سرطان و عقرب" در تولد او حاکم است. مردی که ممکن است که یک مسیحی نباشد ولی قدرتش چنان گستره می یابد که می تواند دنیا را به لرزه در اورد.این پیشگویی را می توان به سومین ضد مسیح نسبت داد........قرن اول، قطعه ی 91خدایان به بشریت  نشان خواهند داد که برای جنگ بزرگ دیگری بنیان گذار دیگری به وجود خواهد آمد پیش از اینکه آسمان از سلاح ها و پرتابه ها خالی به نظر برسد بزرگ ترین ضرر به چپ وارد می شود. ...تفسیر از گفتار نوسترآداموس در این سرود دریافت نمی شود جنگ از کدامین نقطه ی دنیا آغاز می شود، اگر چه در دیگر دوبیتی هایی که همین مفهوم را می رساند از در گرفتن جنگ «منظور جنگ جهانی سوم است» در چین و در خاور زمین سخن می راند. به هرگونه منظور او اینست که پس از یک صلح کوتاه، از پس جنگ جهانی دوم، آسمان از سلاح ها و راکت هایی مشعل گونه پوشیده خواهد شد و کشوری که در نقشه ی جغرافیایی قرار دارد بازنده ی این جنگ خواهد بود که شاید نگره ی او به آمریکا و یا شاید ویتنام باشد. از سال 1975 تا به کنون در حال مطالعه و تحقیق در زمینه ی پیشگویی های نوسترآداموس و موارد نامشخص آن است. او نویسنده کتاب بسیار پرفروش است، کتابی با نام رمز نوسترآداموس: جنگ جهانی سوم  با ترکیب کردن تکنیک‌هاى تحلیلى سنتى و الگوریتم‌هاى پیشرفته ی استخراج داده، او می تواند در کم تر از پنج دقیقه تشابهات کتاب های کتابخانه ای، به بزرگی کتابخانه ی سنا را جستجو کند. با این ابزار، او می توانست که کشفیات مهمی انجام بدهد که نتیجه ی آن در کتاب رمز نوسترآداموس آورده شده است.  در ماه مه سال 2005 میلادی، در کتابخانه ی ملی ایتالیا در رم، یک نسخه کتاب شگفت انگیز، مدفون و ناشناخته به نوشته ی آینده بین پرآوازه میشل دونوسترآدام، یا نوسترآداموس (1503-1566) پیدا شد. نوسترآداموس این نسخه را به پسرش داده و او نیز کتاب را به پاپ آربن(اگه اشتباه نکنم) اهداء نمود. و این نسخه از آن تاریخ تاکنون یعنی حدود چهارصد سال به نظر بدون تغییر باقی مانده است. دکتر راثفورد با استفاده از کنار گذاشتن حاشیه ها و اطلاعات نامهم، معمای واژه های پیچیده ی پیشگویی را در حالی که مشغول غربالگری اطلاعات بود، حل کرده و فورا، او مدلی مبنی بر پیشگویی که به رمز نوسترآداموس مشهور است را بدست آرود.      انداختن بمب اتم توسط یک رهبر دیوانه بر روی مدیترانه یا اروپا  (سده ی 2، دوبیتی 3 و 4) دوبیتی 3:به سبب گرمایی همانند خورسید بر روی دریا ماهی های پیرامون نگروپونت، نیمه پخته خواهند شد و در آن هنگام که در رودز و جنوا، خوراک کمیاب می شود مردم محلی از آن ها خوراک خواهند ساخت. دوبیتی4:کرانه ی شمالی از موناکو تا سیسیل، متروک بر جای خواهند آمد.هیچ مکانی، هیچ شهری و هیچ حومه ای نخواهد بود که به دست بربرها غارت و چپاول نشده باشد.  طی یک دوره ی آشفتگی مداوم، رهبر یک کشور واقع در خاورمیانه خواهد توانست به سلاح هسته ای دست پیدا کند. او می خواهد با کمترین تلاش به بالاترین هدف هایش برسد و در این راه بی میل نخواهد بود که از سلاح نیز استفاده کند زیرا مشغله ی ذهنی او براه انداختن یک جنگ مهلک است. مردم او عقیده شان چیز دیگری است و به هیچ عنوان راضی نیستند که از بمب اتمی استفاده شود.کشور هدف در کناره های ساحلی مدیترانه قرار دارد.یکی از آن بمب ها به جای افتادن بر روی خشکی بر روی دریای مدیترانه خواهد افتاد، تمام ماهی ها سمی خواهند شد، عبور و مرور تجاری و بازرگانی در سرزمین قطع خواهد شد و مردم در دیگر سواحل مدیترانه نیز از رسیدن غذا ناامید خواهند شد و در هر صورت ماهی ها را خواهند خورد. آن اتفاق در نزدیکی شرق دریای مدیترانه در سرزمین صخره ی تیره رنگ خواهد افتاد.  (سده ی سوم، دوبیتی 83) در متن اصلی این نوشته به زبان انگلیسی دوبیتی 83 آورده شده اما در متن فارسی کتاب پیشگویی هیچ تناسبی با این موضوع و حمله نیست اما دوبیتی 84 سده ی 3 بسیار بیشتر به این نوشته مربوط می شود، برای همین هم هر دو پیشگویی را برای شما دوستان آورده ام: دوبیتی 83:مردم گیسو بلند سلت نژاد گل پس از آمیزش با ملت های دیگر مردم اکوتین (چند تن از تفسیرگران آکوتین را انگلیس و برخی دیگر آن را یکی از کولی های انگلستان تفسیر کرده اند.) را با این فرمان که باید به نقشه های آنان تسلیم شوند به اسارت در میاورند. دوبیتی 84:شهر بزرگ به زودی متروک خواهد شد و حتی یک نفر از ساکنان آن نیز زنده نخواهند ماند به دیوار به جنسیت و بکارت و به معبد تجاوز و بیاحترامی خواهد شد مردم بی آنکه یارای فریاد کشیدن را داشته باشند از بیماری جان می سپارند.   سلاح هسته ای به وسیله ی یکی از کشورهای خاورمیانه رها می شود و جرقه ی جنگ زده خواهد شد و جنگ به همه سو شعله خواهد کشید به طوری که تا آن زمان جنگی بالاتر از آن نیامده است. ملت های اروپایی سعی خواهند کرد با پادرمیانی کردن تهدیدها را از سمت نفت و تاسیسات نفتی کاهش دهند. وقتی کشورهای اروپایی به سعیشان مبنی بر حل مشکلات ادامه دهند، رهبر دیوانه با آسودگی از زرادخانه هایش بر روی اروپا استفاده خواهد کرد و بیشترین ضربه را شبه جزیره ی ایتالیایی خواهد خورد.سواحل اروپایی مدیترانه، مخصوصا ایتالیا و فرانسه تقریبا غیرقابل زندگی خواهد شد و ایتالیا ضربه ی بیشتری خواهد خورد. این رهبر ضد مسیح «دجال» نیست اما زمینه را برای ضد مسیح فراهم می کند تا با صرف نیرویی کم و یا بدون مخالفت و مقاومت به قدرت برسد. آتشفشان ها، زلزله ها، سیل ها و خشکسالی ها (سده چهار دوبیتی 67) در آن سالی که ستاره های زهره و مریخ با آتش یکسان سعله ور بشوند هوا به خشکی بسیار دچار می آید یک شهاب دنباله دار از آتش های پنهانی نمودار می شود که مکانی بزرگ را ذوب می سازد.باران کمی می بارد بادی خشک می وزد سپس جنگ ها و تاخت و تازها و چپاول ها پیش می آید. خیلی درخشان و تابان، قبل از اینکه شناسایی بشود ستاره ی دنباله دار نمایان خواهد شد و منطبق می شود با دوره ای از تغییرات زمین شناختی بزرگ، با زلزله ها و آتش فشان ها و درهم گسیختن سامانه های آب و هوایی. این رویداد ها سبب به وجود آمدن قحطی های گسترده، خشکسالی ها و تغییرات ناگهانی سطوح اجتماعی در مکان های غیر قابل انتظار می شود. ملت هایی که مصلحت اندیش، نیرومند و موفق هستند به ویژه ملل غربی، ضعیف خواهند شد. آن ها ناگهان با دگرگونی های اجتماعی مثل شورش و مهاجرت انسان ها به مکان هایی که دارای آب است و می توانند در آنجا کشاورزی بکنند رو به رو می شوند. این آشوب ها به ضد مسیح کمک می کند تا نیرومند شود.موضوع ایالات متحده درباره ی بلایای طبیعی جدی خواهد بود، مخصوصا درباره ی زلزله ها و سیل هایی که رخ خواهد داد. مردم در سرتاسر این کشور روحیه ی خود را از دست خواهند داد و همه ی این ها باعث ایجاد کشمکش، ناامیدی و بدبختی در میان مردمان آمریکا می شود. ایالات متحده که ورشکست خواهد شد (البته در متن انگلیسی معلوم نیست که قبل از وقوع رویداد ها اقتصاد آمریکا به دلایلی ورشکست خواهد شد و یا به دلیل همان رویداد های غیر معمول) سعی می کند به این بلایا رسیدگی کند. سه کشور بزرگ دیگر کمک هایشان را برای زنده ماندن شهروندان آمریکا ارسال خواهند کرد.  (سده پنج دوبیتی 29) شخصیت با ارزش آلبا که به نیاکان خوبش خیانت ورزیده است برای سرقت خواهد آمد اما پس از آن یکی از شخصیت های بزرگ «گیز»که مجذوب یک هیجان تاریخی است برای درهم کوبیدن او از راه خواهد رسید. دگرگونی های زمین در جایی اتفاق خواهد افتاد که به ضد مسیح برای غلبه بر جهان کمک خواهد کرد. در اروپاى مرکزى، اروپاى جنوبى و خاورمیانه و همچنین شرقی ترین نقطه ی دریای مدیترانه، سیل‌هاى طاقت فرسا رخ خواهد داد. در نتیجه جدایى حکومتهاى محلى به وسیله بلایاى طبیعى، ضدمسیح سربازانش را در زیر عنوان یارى رسانی به مردم غیر نظامی حرکت خواهد داد، اما به راستی هدف او از انجام این کار بدست گرفتن کشورها، و استفاده از مردمان آن ها به مانند برده هاست.مسائل اقتصادی جدی و طولانی مدت همراه با آشوب های اجتماعی بزرگ، کمک خواهند کرد تا به آسانی ضد مسیح توانایی به تصرف درآوردن کشورها را به دست آورد. عموم مردم ترسیده اند و همچنین امیدوارند که به او حمله شود. ضد مسیح از این بلایا به مانند یک فرصت استفاده خواهد کرد تا دولت ها را براندازد و به طور پنهانی جاسوسانش را داخل کشور ها بفرستد. در بسیاری از نواحی حکومت نظامی اعلام خواهد شد تا جلوی چپاول و غارتگری ها و همچنین شورش ها گرفته شود. خاورمیانه، جایی که نیرویش از آنجا سرچشمه گرفته است، به مانند باقی دنیا ویران نخواهد شد. او پیشنهاد همدستی به دیگر کشور ها می دهد، اما عاقبت به آن ها از پشت خنجر خواهد زد

/ 0 نظر / 20 بازدید