اعداد ستاره ای : این اعداد از حرکت ستارگان بوجود می آیند .

برای مثال
:چنانچه سیاره ی زحل در مدار خود از سوی زمین ،

در قسمت چپ خورشید قرار
بگیرد ،  بر اساس حرکت زمین ،

عدد 3 بدست می آید .

افرادی که در این سال و حتی در زمان قرار داشتن این سه سیاره

به شکل فوق ، بدنیا می آیند
.

عدد 3 در زندگی آنها بسیار مؤثر و مفید است

.  چنانچه عدد ستاره ای
فرد با عدد روز تولد زمینی اش ، یکسان باشد

روزهای 3 ، 12 ، 21 ،
30

برای او بسیار مفید و خوب خواهد بود .

بنابراین توصیه میشود که
اغلب کارهای خویش را در این روزها انجام دهد

  البته توجه داشته باشید که
اگر عدد روز تولد زمینی فرد

با عدد ستاره ای او یکسان نباشد ، ، برای او ، مفید و خوب نخواهد بود.

همچنین ، روز تولد هر فرد باید بر اساس همان
سالی

که در کشورشان محاسبه می گردد، باشد .

برای مثال ، اگر فردی بر
اساس سال میلادی به دنیا آمده است ،

باید روزها را از ابتدای همان سال تا
روز تولد خویش ، محاسبه کند

و آن روز را به عنوان روز تولد خویش قرار دهد
.

همچنین ، اگر فردی در سال شمسی به دنیا آمده است ،

باید روز تولد
خود را از ابتدای همان سال محاسبه کند.

برای مثال ، چنانچه فردی ، روز تولدش
25 اردیبهشت می باشد ،

باید آن روز را اول سال ، یعنی اول فروردین تا آن روز
،محاسبه کند .

این روز بر اساس محاسبه فوق ، عدد 56 خواهد شد

که اگر
دو رقم را با هم جمع کنید ، عدد 11 به دست می آید

و پس از جمع دوباره آن ،
عدد 2 حاصل می گردد،

اکنون اگر شما در روزهای 2 و 11 و 20 در آن ماه ، در
کارهای خویش موفق بودید

، مشخص میشود که روز تولد شما و عدد ستاره ای شما ،
یکسان می باشد .

افرادی که معمولا در زمستان به دنیا می آیند ،

خصوصا
اول زمستان ، از آگاهی بیشتری برخوردار بوده

و در زندگی نیز، خوشبخت تر - از
لحاظ معنوی - نسبت به سایر افراد خواهند بود .

البته افرادی که در اولین ماه
زمستان ( دی ) و اولین ماه بهار ( فروردین )

و ماه میانی فصل پاییز ( آبان )
بدنیا آمده اند ،

معمولا وظایف سنگینی بر عهده دارند

و برخی از آنان
جهت راهنمایی و ارشاد بشر برگزیده گشته اند ت

ا از طریق آنان ، دانش الهی بر
انسانها عرضه و الهام گردد.

همه افراد بدنیا آمده در این سه ماه ، همشه موفق
نخواهند بود

چرا که بعضی روز تولدشان ، با عدد ستاره ای آنان ، متفاوت است
.

بنابراین ، آنان باید کارهای خویش را در روزی انجام دهند

که عدد
آنان از عدد 9 کسر میگردد .

برای مثال : چنانچه فردی ، روز تولدش 5 فروردین
، آبان و یا دی ماه است ،

در روزهای 5 ، 14 ، 23 ،32 ، 41 و 50 موفق
نیست.

اما در روزهایی که آن روز تولد از عدد 9 کسر می شود ( 9_5=4 )
همچون

4 ، 13، 22 ، 31 و 40 خوش شانس و موفق خواهد بود .

البته
چنانچه عدد اصلی روز تولد از ابتدای سال و عدد روز تولد زمینی خویش را

با
یکدیگر جمع نموده و یکی از اعداد 3 ، 5 ، 7 ، 9  بدست آید

، این را بدانید
که برای یک ماموریت ویژه در زمین آمده اید .

اغلب این افراد مدیومها ،
استادان حق ، و اینگونه افراد خاص هستند ،

اما ممکن است که در مورد افراد
معمولی نیز چنین اعدادی ، بدست آید

که علت دیگری دارد .
 

/ 0 نظر / 3 بازدید