زمانیکه تفسیر مربوط به عدد تقدیری خود را می خوانید و آنرا را با تجربیات خود مقایسه می کنید، بسیاری از موضوعات در مورد زندگی شما و آشنایان روشن می شود. گاهی مطالب صحیح بنظر نمی آیند و ممکن است احساس کنید که همه یا قسمتی از آن صادق نیست.

در تفسیر عدد تقدیری، تمایلات و کوشش های مربوط به هر مسیر زندگی بطور مختصر شرح داده شده است، نه تمام خصوصیات خاص هر شخص در مسیر مشابه.

 

مسئله کلیدی برخورداری از یک دیدگاه وسیع است :

به الگوی کلی بیان شده توجه نمائید تا بدین ترتیب بیشترین سود عاید شما گردد. احتیاجی نیست که اطلاعات را بدون چون و چرا بپذیرید یا بدون مطالعه رد کنید. کسب آگاهی، زمان لازم دارد.

اگر موضوعات نسبت داده شده برای آشنایان با واقعیت تطابق ندارد، درخصوص این موارد در زندگی شان سوال کنید. برای مثال، ممکن است اشخاصی را با عدد تقدیری سراغ داشته باشید که در تفسیر آن از ناامنی صحبت شده باشد، ولی در ظاهر از اعتماد به نفس مناسبی برخوردارند. اگر از آنها بپرسید که موضوع اصلی در زندگی آنها ناامنی است، اگر ناامنی را تجربه کرده باشند، به احتمال زیاد آنرا تصدیق خواهند نمود.

 

       درواقع، عدد تقدیری بیشتر با حقیقت باطنی افراد سروکار دارد تا با ظاهر خارجی.

 

با این حال اگر موارد و مطالب بنظر شما مطابق با حقیقت نباشد، احتمالات زیر را باید در نظر گرفت :

  • ·  ممکن است که مطالب صرفا در مورد شما مصداق نداشته باشد. بالاخره هیچ سیستمی خالی از عیب نیست.

 

  • ·  فقدان تطابق با حقیقت می تواند ناشی از تفسیر آن باشد. برای مثال، اگر به درختی اشاره شود و گفته شود : "آن یک درخت است" یک تفسیر است و اگر گفته شود : "آن یک درخت زیباست" تفسیر متفاوتی خواهد بود.

 

  • ·     ممکن است نکات منفی شما که در حال حاضر برایتان مصداق دارند، را بیان شده

باشد.

 

  • ·     ممکن است نکات مثبت یا شایستگی های شما که تاکنون آشکار نشده است، را بیان شده باشد.

 

  • ·   ممکن است تاریخ تولد شما اشتباه باشد و یا درصورت درستی، به تاریخ میلادی اشتباه تبدیل شده باشد. و یا در موارد بسیار نادر، بخصوص اگر تولد شما درست قبل یا بعد از نیمه شب بوده باشد، شما تاریخ تولد خود را یک روز قبل یا یک روز بعد از تاریخ صحیح در نظر گرفته اید.

 

  • ·    ممکن است تاکنون با موضوع خاصی مواجه شده باشید و یا آن مطلب تاکنون در زندگی شما تظاهر نیافته باشد.

 

  • ·   بعضی اوقات در خصوص موضوعات نهفته در عمق باطنی مقاومت می کنیم یا بطور ناآگاهانه در برابر آنها سرگردان باقی می مانیم.

 

اگر شما در مورد موضوعی، احساس خاصی دارید یا مخالف آن هستید که در مورد شما مصداق دارد، موضوع را با دوستان نزدیک یا اقوامی مطرح کنید که شما را خوب می شناسد. ممکن است از بعضی موارد خاص که هنوز برای شنیدن آنها آمادگی ندارید، اجتناب کنید.

 

 

آنچه در درون مان با آن مواجه نمی شویم

همان چیزی است که بعنوان سرنوشت در خارج با آن مواجه خواهیم شد.

 

اطلاعاتی که در عدد تقدیری بیان می شوند، می توانند سبب صرفه جوئی در وقت شده و از مواجهه شما با دروس مشکل، پیشگیری نمایند. همچنین به شما یادآوری می کند که در سفر زندگی تنها نیستید و به اندازه کافی عاقل هستید که فکر خود را برای اکتشافات و اطلاعات جدید باز نگه دارید.

اگر اطلاعات ارائه شده با واقعیت تطبیق ندارند، از خودتان سوال کنید که حتی اگر این اطلاعات در مورد من صادق نباشد، ولی اگر این چنین بود و اگر واقعا این مسیر زندگی من بود، چطور این اطلاعات می توانست در زندگی من اثر گذارد؟ سپس مطالب را کنار بگذارید و بــعـــدا بسراغش بیائید. ممکن است در دومین یا سومین مطالعه مفهوم بیشتری برای شما داشته باشد؛ چرا که به مرور زمان بخش های قدیمی تری از خود را کشف می کنید که در بچگی آنها را کنار گذاشته اید.

با پذیرش و یکپارچه سازی مجدد انگیزه ها و لیاقت هایتان که سابقا کنار گذاشته شده بودید، انرژی دربند را آزاد می سازید و به قدرت جدید و خلاقیت دسترسی می یابید.

وسائل کسب بصیرت به شما کمک می کنند تا در مجموع خود را آنچنان که هستید، قبول داشته باشید. اگرچه ممکن است اطلاعات فراوانی در مورد خود کشف کنید، ولی ممکن است روان شما به تعداد کمی از آنها اجازه ظهور دهد تا نتیجه بهتری کسب گردد. این یک سازوکار مفید است که از ایجاد بار اضافی در ذهن جلوگیری می کند. ممکن است در هر نوبت مراجعه به موارد ذکر شده در تفسیر عدد تقدیری تان موضوع جدیدی را کشف کنید. موقعیت های زندگی، مشکلات موجود در ارتباطات و چالش ها همانند آینه ای عمل می کنند که دیگر دروغ نمی گویند

/ 0 نظر / 45 بازدید