عدد مفرد 6 :

سطح ارتعاشات عددی این گروه افراد دارای نوعی
برنامه ریزی شخصیتی است که این عدد 6 می تواند در هر زمینه ، روزهایی خوب و حتی
شخصیتهای مورد قبولی را تربیت کند .

این افراد اغلب دارای ظاهری بسیار آراسته و حتی
شخصیتی کاملا منظم و محتاط می باشند که این نوع محتاط بودن ، می تواند آنان را به
عرش رسانده و یا در پایین ترین مرتبه نگه دارد. فقط این افراد باید از خودخواهی
خویش دست برداشته و تا آن جایی که می توانند ، این خودخواهی را دور بریزند . چرا که
همین خودخواهی و غرور می تواند به آنان ضرر بزند . اغلب آنان به علت این خودخواهی 
از خانواده ی خویش جدا می شوند . در حدود 25 درصد افراد این گروه نیز ، نسبت به
زندگی و محیط  اطراف خویش بی تفاوت بوده و هرگز نمی توانند با شخصیتی دیگر زندگی
کنند و یا دیگران را درک نمایند.

اعدادی که افراد این گروه می توانند آنها را در
زندگی خویش بکار برند ، 6 ، 15 ، 24 بوده که روزهای موفقیت آمیز آنان را نیز رقم می
زنند

/ 0 نظر / 29 بازدید