منظور از استقامت اون حالتی هستش که بعد از این که سیاره در حالت رتروگراد قرار گرفت و میخواد تازه در حالت مستقیم قرار بگیردیه مدت زمانی رو تو اون حالت مکث میکنه که از دید ناظر زمینی این چنین دیده میشه که سیاره انگار
 ثابت در اسمان ایستاده تو این زمانی که در حالت ثابت دیده میشه رو استقامت میگن البته قبل از اینکه بخواد در حالت رتروگراد قرار
 بگیره هم مدت زمانی مکث داره که اینم همونه یعنی همون استقامت
 
 بروج معوج
 صفحه زودیاک جانوس رو که نگاه کنی و این دایره رو به دو نیم کنی شش برج توی یک صفحه قرار میگیرند شش تا هم تو نیمه دیگه
 شش تا از اینها رو بروج مستقیمه میگن و شش تا معوج
 این شش تا مستقیمند از gemini تا scorpi
 شش تا دیگه هم معوجند
 
 زائد نور هم منظور از زمانی هست که ماه بعد از conjunction تا لحظه مقابله opposition اون با خورشید در این زمان ماه زائد نور هستش
 در مورد 111 من نظری ندارم
 منظور از ساقط بودن مریخ از جناب عطارد که پادشاه تجارت هست اینه که این دو به هم نظر بد نداشته باشند البته نظر خوب این دو رو هم فکر نمیکنم تاثیری داشته باشه منظور از نظرaspect هستش
 اون شرف و هبوط والی غیر الان بعضی میگن باز این عربی گفت term triplicity exaltation و موارد دیگه که قسمت traditional chart قسمت dignity table موقعیتهایشون رو نشون میده
 کوکب متحیر هم اون سیاره سرگردان طفلکیه که تو اسمون اینقدر دور خودش چرخیده سرش گیج رفته

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳

 

در موقع رجوع کواکب متحیره بایددید که در بیت خود هستند یا در بیت کواکب دیگر . اگر در بیت خود باشند نحوست رجوع کمتر میشود یعنی نوسان قیمت کمتر و ملایم است و باید در نظر داشت که رجوع قبل از استقامت است یا بعد از استقامت ،اگر قبل از استقامت باشد نوسان قیمت ملایم است و اگر بعد از استقامت باشد نوسان قیمت شدت بیشتری دارد .
 اما اگر کوکب متحیر در زمان رجوع در بیت کوکب دیگری باشد باید دید که در بیت دوست است یا دشمن. اگر در این زمان در بیت دوست باشد نوسان فیمت مقداری از حالت اینکه در بیت خود است شدت بیشتری خواهد داشت و اگر در بیت دشمن باشد شدت نوسان قیمت بسیار زیاد میباشد .
 و این حالت ها را در وبال ، شرف ،هبوط ، حدود،اوج ،حضیض و اثنه عشریه آن باید رعایت کرد .
 
 در مجموع اگر بخواهیم نوسان قیمت یا هر موضوع دیگر را به وسیله نجوم بررسی کنیم باید 111 موضوع را در نظر گرفت .
 
 مثال برای فروش :
 1-قمر در برج معوج باشد
 2-باید ثانی و صاحبش قوی و مسعود باشد
 3-باید آن دو کوکب که قمر از یکی منصرف است ،به دیگری متصل به دوستی باشد و...
 
 مثال برای خرید :
 1-قمر در برج مستقیم باشد
 2-قمر زائدالنور وعددباشد
 3-باید سهم السعادت در بیت مشتری باشد و اگر در وتد باشد بهتر است
 4-مریخ از عطارد ساقط باشد و ...

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۳