عدد ارتعاشی 12 :


این عدد بسیار زیباست و دارای ارتعاشات
بسیار بالایی است . اما اگر
این عدد ارتعاشی مهم را برای کارهای
دیگری استفاده کنید ،  این عدد دارای ارتعاشاتی پایین می گردد و آن کار یا عمل را
دچار مشکل می سازد

. برای مثال ، اگر شماره داوطلبی شما
در امتحانی ، عدد 12 باشد ، شما در امتحان موفق نخواهید بود . اگر روز تولد زمینی
شما روز 12 ماه باشد و عدد ارتعاشی شما نیز عدد 12 باشد ، روزهای 3 و 12 ماه برای
شما مناسب نبوده و حتی اعداد 12 ، 66 ، 57، 75 ، 84 ، 48 ، 39 ، 93 نیز برای شما
مناسب نمی باشد . بنابراین ، بهتر است در هر شرایطی از این اعداد دوری کنید . البته
این اعداد برای افراد این گروه ارتعاشی که در روز دوازدهم ماه زمینی به دنیا آمده
اند ،
به کار می روند
.


رنگهای گرم و ملایم ارتعاشات را بالا و
رنگهای تیره و یا سرد ، ارتعاشات
آنان را پایین می آوردند ، پایین
آمدن سطح ارتعاشات باعث می گردد تا فرد به انواع بیماریها و یا اختلالات روانی و
روحی و یا افسردگی روحی دچار گردد
.


ارتعاشاتی که با این گروه ، همخوانی دارند ، اعداد
ارتعاشی گروههای
14 و 17 می باشند که از نظر
اخلاقی با هم هماهنگ بوده و بیشتر یکدیگر را درک می کنند.


همچنین ، به افراد این گروه ارتعاشی
توصیه می گردد که از مصرف
گوشت انواع پرندگان و گوشت گاو و گوساله
خود داری کنند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸

 

عدد ارتعاشی 12 :

این عدد بسیار زیباست
و دارای ارتعاشات بسیار بالایی است . اما اگر این عدد ارتعاشی مهم را برای کارهای
دیگری استفاده کنید ،  این عدد دارای ارتعاشاتی پایین می گردد و آن کار یا عمل را
دچار مشکل می سازد

. برای مثال ، اگر شماره داوطلبی شما در امتحانی ، عدد 12
باشد ، شما در امتحان موفق نخواهید بود . اگر روز تولد زمینی شما روز 12 ماه باشد و
عدد ارتعاشی شما نیز عدد 12 باشد ، روزهای 3 و 12 ماه برای شما مناسب نبوده و حتی
اعداد 12 ، 66 ، 57، 75 ، 84 ، 48 ، 39 ، 93 نیز برای شما مناسب نمی باشد .
بنابراین ، بهتر است در هر شرایطی از این اعداد دوری کنید . البته این اعداد برای
افراد این گروه ارتعاشی که در روز دوازدهم ماه زمینی به دنیا آمده اند ،
به کار
می روند .

رنگهای گرم و ملایم ارتعاشات را بالا و رنگهای تیره و یا سرد ،
ارتعاشات آنان را پایین می آوردند ، پایین آمدن سطح ارتعاشات باعث می گردد تا فرد
به انواع بیماریها و یا اختلالات روانی و روحی و یا افسردگی روحی دچار
گردد.

ارتعاشاتی که با این گروه ، همخوانی دارند ، اعداد ارتعاشی گروههای 14
و 17 می باشند که از نظر اخلاقی با هم هماهنگ بوده و بیشتر یکدیگر را درک می
کنند.

همچنین ، به افراد این گروه ارتعاشی توصیه می گردد که از مصرف گوشت
انواع پرندگان و گوشت گاو و گوساله خود داری کنند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱۸